MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Énekelt költészet, elektronikus kritikai kiadás

Hangfelvétel

A honlap Csokonai és az érzékeny énekelt dalköltészet című könyv kottamellékletének hanganyagát tartalmazza. A monográfia Csokonai poézisén keresztül az énekelt lírának a 18–19. századforduló irodalmában betöltött szerepét, miértjét és mikéntjét vizsgálja. A könyv három lazán összefüggő fejezetből épül fel. Az első rész a korabeli magyar nyelvű érzékeny énekelt dalköltészet mibenlétét tárja fel, a második fejezet az énekelt költészet gyakorlati megvalósulásából származó versújítást járja körül, a harmadikban pedig Csokonai énekelt költészetének bemutatása és értelmezése történik meg. Bár a könyvben az első fejezethez kapcsolódóan más 18. századi szerzők énekeinek kottái is megtalálhatók (Faludi Ferenc, Ányos Pál, Mészáros Ignác, Horváth Ádám stb.) mivel a honlap kizárólag a Csokonai Vitéz Mihály énekelt költészete című elektronikus kritikai kiadás hanganyagát használja (DVD, 2009), illetve teszi azt online elérhetővé, itt most csak a Csokonai-dallamok egy-egy változata hallgatható meg.

A hangfelvétel a darabok jellege miatt két előadói csoporttal készült. Az elit zenei regisztert képviselő A' Varázssíp zeneszámait és a Muzsikális Gyűjtemény három darabját Fodor Beatrix, Hertelendy Rita, Ollé Attila és Pataki Potyók Dániel énekelte fel (zongorán kísér Alter Katalin és Rózsa Gábor). A többi dallam Csörsz Rumen István, Palócz Réka és Tóbisz Tinelli Tamás előadásában hangzik fel. Bár ezek túlnyomó többsége szintén az elit regiszterhez tartozó érzékeny-klasszikus vagy verbunkos stílust képviseli, mivel eme melódiák a popularitásban használt dallamokhoz is közel állnak, zenei szövetük jóval egyszerűbb Mozart Singspieljének áriáinál vagy a Muzsikális Gyűjteményben található Haydn, Kossovits és Stípa dallamnál.

A hanganyag elsősorban bemutató jellegű. A viszonylagos autentikusságra való törekvés jegyében a korabeli amatőr házimuzsikálás megjelenítése miatt a Palócz Réka, Csörsz Rumen István és Tóbisz Tinelli Tamás előadásában megszólaló dalok többsége egy-egy szólóhangszer (zongora, gitár) kíséretével hangzik el. Ezek mellett elenyésző azoknak az énekeknek a száma, amelyek a Musica Histrorica Régizene Együttes kíséretével hallhatók. A kritikai igény miatt a dalok összes strófája elhangzik (kivéve Az utólsó szerentsétlenséget, mely hosszúsága miatt – egy korabeli lejegyzést követve – rövidítve lett felénekelve). Bár a könyv mellékletében található kották a forráshűség miatt az eredeti magasságban közlik a dallamokat, ezek megszólaltatásakor a korban divatos magas hangfekvés miatt csak kivételes esetekben ragaszkodtunk (A' Varázssíp zeneszámai, Muzsikális Gyűjtemény), egyébként az énekeseknek megfelelő, kényelmes fekvésbe transzponáltuk a darabokat.

A dallamok megharmonizálása a zongora és csembalókíséretek esetében Kasza Roland, minden más esetben pedig Csörsz Rumen István munkája. Az előadók nevei az egyes énekekhez rendezve az előadók menüpontban találhatók.

Előadók

Csörsz Rumen István – ének (2b, 3a, 4.1, 4.2, 4.3, 5, 6, 7, 8.1, 8.2, 12, 14, 15, 17, 19.1, 19.2, 19.4, 19.7, 21, 23, 24a, 26.1, 26.3, 26.4, 27, 28, 29, 32, 33, 36, 37.1, 37.3, 37.4, 37.5, 38, 39, 40a, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49a, 50b, 52, 54, 55, 56), gitár (2a, 2b, 5, 6, 7, 12, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24a, 26.3, 26.4, 29, 33, 34b, 37.4, 38, 40b, 42, 43, 45, 47, 49a, 50a, 50b, 52, 55), kontra (31), tekerőlant (8.2, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 26.1, 56), citera (19.1)

Tóbisz Tinelli Tamás – ének (1, 2a, 3b, 4.1, 4.2, 4.3, 9, 16, 18, 19.7, 20, 22, 24b, 25, 30, 34a, 35, 37.2a, 37.2b, 41, 49b, 53), gitár (16)

Palócz Réka – ének (3a, 3b, 8.1, 19.2, 19.3, 19.5, 19.6, 19.7, 24a, 24b, 26.2, 27, 31, 34b, 35, 39, 40b, 50a)

Ollé Attila – ének (11, 13.1, 13.4, 13.5)

Pataky P. Dániel – ének (13.2, 13.4, 51)

Fodor Beatrix – ének (10, 13.4, 13.5)

Hertelendy Rita – ének (13.3)

Rózsa Gábor – zongora (10, 11, 13.1, 13.3, 13.4, 13.5, 51)

Alter Katalin – zongora (13.2)

Musica Historica Együttes

Kasza Roland – zongora (1, 3b, 4.1, 4.2, 4.3, 8.1, 9, 14, 20, 24b, 25, 26.2, 30, 34a, 35, 40a, 41, 44, 48, 49b, 53) csembaló (3a, 27, 28, 32, 36, 37.2a, 37.2b, 37.3, 39, 46, 54), orgona (37.1, 37.5)

Széplaki Zoltán – ének (4.1, 4.2, 4.3, 19.7, 21), furulyák (4.1, 17, 21, 27, 36, 37.3, 39, 43, 54)

Juhász Viktor – ének (kórus: 4.1, 4.2, 4.3, 21), cselló (4.1, 4.2, 4.3, 17, 19.2, 19.3, 19.7, 21, 27, 36, 37.3, 39, 43, 54)

Németh Márta – brácsa (4.1, 4.2, 4.3, 17, 19.3, 21, 27, 36, 37.3, 39, 43, 54)