HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Berzsenyi Dániel levelezése
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Berzsenyi Dániel levelezésének kritikai kiadása 2014-ben jelent meg az EditioPrinceps kiadónál, a Berzsenyi Dániel összes munkái című sorozat részeként. A jelen javított kiadás a könyv formában megjelent levélszövegek és a hozzájuk tartozó szövegkritikai jegyzetek TEI–XML alapú adaptációját teszi közzé.

Szerkesztő
Debreczeni Attila

Vezető munkatárs
Tóth Barna

Sajtó alá rendező
Fórizs Gergely

Informatikai fejlesztés
Nyitrai Nóra