HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Berzsenyi Dániel levelezése
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN

Impresszum

© HUN–REN–DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport
© Debreceni Egyetemi Kiadó
DOI: 10.5484/berzsenyi_daniel_levelezese

A kiadás a kutatócsoport, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézete
és az EditioPrinceps Kiadó együttműködése keretében jött létre.

Szerkesztő
Debreczeni Attila

Vezető munkatárs
Tóth Barna

Informatikai fejlesztés
Nyitrai Nóra

A kritikai kiadást sajtó alá rendezte: Fórizs Gergely.
A levelekben található Kazinczy-verseket sajtó alá rendezte: Debreczeni Attila.
A kritikai szövegek TEI–XML adaptációját készítette: Tóth Barna.
A kritikai kiadás kötete:
Berzsenyi Dániel levelezése, sajtó alá rendezte Fórizs Gergely, EditioPrinceps Kiadó, Bp. 2014.
Az elektronikus változat alapjául szolgáló könyv beszerezhető: www.prosperod.hu