tevttenek

[MargL. 43/1]
halalanak elevtte chak harmad nappal vete le rola ez zent zvz · Az ciliciomot kyrel byzonsagot tevttenek az jdev beli sororok · Mykoron egÿ jdevben zent margit azzon · Nemelÿ fraterektevl es
[MargL. 106/20]
ez helÿ chudalatos illattal illatozÿk · lassad hog oda valamynemev illatot auagÿ kenetevt ne tevttenek legenek · Tahat monda az provincialis · az fraternek · En ez dolgot meg tudakoztam nagÿ zerelmel ·
[MargL. 99/24]
jdevuel ez zent zvznek halala elevt · evnekÿ es ev raÿta nagÿ bozzvsagokat nyomorusagokat tevttenek vala bezedevkel es tetemenyekel · gÿakorta az sororok mennek vala zent margÿt azzonnak testehez
[MargL. 104/9]
edesseges illat ky junÿ · Tahat kezdenek az fraterek ketevlkevdnÿ · hog netalam az sororok tevttenek valamÿnemev jo illatot auagÿ kenetevt zent margÿt azzonnak testehez · es azert volna az
[MargL. 106/13]
erzenÿ nagÿ edes chudalatos illatot · Mÿkeppen ha ot valamynemev ÿo illatv kenetevt tevttenek volna el · kezde ez frater jllatoznÿ ez zent zvznek feÿenel · es labaÿnal · es sokzer erzee
[MargL. 180/21]
hog az kevrnÿvl alloknak aytatos kenÿergesere · vygazot volna ev meg · kÿket tevttenek vr istennek es zent margÿt azzonnak · kynek erdeme mÿat meg gyogyvlvan meg erevsevdek · es el
[MargL. 108/9]
sok rosag voltak volna ot · mykeppen ezen lombardiaÿ kev mÿves mesterevk ezrevl byzonsagot tevttenek  · Ezenkeppen levn ez zentseges zvznek · zent margyt azzonnak temetese · bela kÿralnak leanyanak ·

Előfordulások száma: 7


Lehetséges fontkészletek: Arial Tahoma Times New Roman Verdana

M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2011.