leyanyom

[MargL. 29/7]
vala · es az sok jgeretevkkel meg gÿevzetven · Monda bela kÿral · az cheh kÿralnak · Ha az en leyanyom margÿt engevdent ez hazassagra · es papanak aldomassa meg nÿerven · meg tezevm amÿt kerz · Ez
[MargL. 31/20]
Tahat bela kÿral akarvan meg tudnÿa az ev leyanyanak alhatatossagat · monda · Nemdee zeretev leyanyom te zvleÿd vagÿonke · Es az isteny parancholatbol tartozol hogÿ engedelmes legÿ

Előfordulások száma: 2


Lehetséges fontkészletek: Arial Tahoma Times New Roman Verdana

M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2011.