leg

[MargL. 150/16]
vtan ez vak · az ev felesege elevt fÿaÿ es haza nepe elevt · veue zemenek velagossagat · kÿ leg ottan ev zekebevl kÿ juve · hÿvan ev hozÿa · ev baratÿt es zomzedÿt · es meges
[MargL. 211/10]
ev agÿaban · Meg jeleneek evnekÿ almaban zent margyt azzon es kereztnek jegeet vete ev rea · leg ottan meg gyogyvla ez soror stephana ·: · · · ) · Tÿzennegÿed sorornak vala neue · Soror olimpiadis
[MargL. 213/18]
zent margÿt azzonnak tÿztessegere tyzen evt pater nostert es <z> tyzen evt aue mariat · es leg ottan meg gÿogÿvla · Mykoron kedeg elhagya vala · tahat meg erevtelenevl vala · Tÿzen
[MargL. 23/21]
juta az cohnÿara · mykoron ezt latnaÿa hog ez soror nem merneye ky venny az fazekat · leg ottan [.] zent margyt azzon az ev kezet vete az langnak kevzepyben es ky vona az zennek

Előfordulások száma: 4


Lehetséges fontkészletek: Arial Tahoma Times New Roman Verdana

M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2011.