Szent Margit élete (1510)
(Margit-legenda)

(előző) << >> (következő)


23/1 viznek hydegsegetevl  · ez gyen

 

quod manus suae¹ crepabant ita, quod sanguis exibat. *„ ... et propter talem laborem ligavimus sibi rupturam, quam habebat in manibus.”
**... scopabat ...coquinam ... cum magna humilitate,  ****... et portabat ligna ad faciendum ignem infirmis ...,  ***... faciebat coquinam ...scopando domum et coquinam, portando aquam
 

                                      *****{Domina Sabina,

*S. Catharina,

Inqu. 28. t.  (254)

 

**S. Lucia,

Inqu. 20. t. (237)

 

***S. Sabina,

Inqu. 10. t. (204)

 

****S. Benedicta,

Inqu. 7. t. (198)

 

23/2 ge zvznek az ev kezenek bevre
23/3 meg hasadoz vala es ver kÿ
23/4 ju vala az ev kezebevl  · es nemÿ
23/5 koron be kevtÿk vala az ev kezet
23/6 az nagy faydalmert  · Az cohnÿat
23/7 meg sevpri vala  · fat hord vala
23/8 hatan  · vÿzet mereht vala  · <e>
23/9 es ev maga az cohnÿara vizÿ
23/10 vala  · Egy jdevben mykoron so
23/11 ror sabÿna donat vrnak leÿa

  filia quondam domini Donati de aquis calidis de Buda} Item dixit: „Quadam die erat una olla ad focum in coquina, in qua erant gamberi, et apparebat, quod tota illa olla arderet, et ego non audebam, ponere manum, et illa virgo Margaretha intravit in coquinam, et quando vidit hoc, incontinenti apposuit manum, et traxit eam de flamma

*****S. Sabina,
Inqu. 10. t. (205) {203}
23/12 nya fevzne az sororoknak vacho
23/13 rara rakot  · jme az fazek meg
23/14 gyvlada mÿndenestevl kyben
23/15 valanak az rakok  · es mykoron
23/16 ez soror sabina nem merneye
23/17 ky venny az fazekat az zenbevl  ·
23/18 zent margyt azon  · azon jdevben juta
23/19 az cohnÿara  · mykoron ezt lat
23/20 naÿa hog ez soror nem mer
23/21 neye ky venny az fazekat  · leg
23/22 ottan [.] zent margyt azzon az
23/23 ev kezet vete az langnak kevze
23/24 pyben es ky vona az zennek kev
23/25 zepybevl  · de zent margyt azzon
 

2: a bal margón későbbi kéz jelölése – 10: Egy: a kicsivel írt első betűre pirossal nagy e-t írt a másoló – 12: sororoknak: a harmadik szótagot a másoló a megelőző szótag fölé toldotta be – 16: a bal margón későbbi kéz jelölése – 18: azon: a második azonos alakú szó a másolónak pirossal a sor fölé írt és pirossal jelzett betoldása – 22: [̣̣.]: kihúzatlan betűkezdet

¹Vö. még Elisabeth, az 5. tanú (Inqu. 185): parando pisces cum tanto gelu, quod pellis manuum crepabat, et inde sanguis exibat.

 

23/10–24/2: A kompilátor a rákfőzés jelenetével egy csodaszerű eseményt iktat a konyhai munkák leírása közé Margit tűzzel szembeni érzéketlenségéről. Forrása az eset koronatanújának vallomása; az egyes szám első személyű alakok harmadik személyűvé lesznek, s a történet csúcspontja a magyar legendában valamivel részletezőbb előadású.

(következő lap)


M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2012.