Szent Margit élete (1510)
(Margit-legenda)

(előző) << >> (következő)


150/1 mennek mellette  · es ev hozÿa hÿ

iuxta caminum caminatael, vocatis uxore et filiis suis suspirans dixit: „O domina mea, Beata Margareta, per tua merita plurimis misericordiam consecutis ego solus propter mea peccata caecus, ut ieram, sum reductus.” Iussitque uxori, ut fenestram domus iuxta sellam suam positam propter aeris solatium aperiret, statimque praesentibus uxore, filiis et familia caecus lumen recepit. Qui de sella sua protinus prosiluit, vocatis amicis et vicinis suis sacerdoteque suo parochiali Deo et meritis virginis sororis Margaretae gratias agens convivium instruxit. Epulatique cum gaudio transacta dierum hebdomada rursus

LV 35. c.

150/2 van az ev feleseget es fÿaÿt faz
150/3 koduan monda  · O en azzonÿom
150/4 zent margyt azzon  · sok emberek
150/5 az te <ir> erdemed mÿa irgalmas
150/6 sagot nÿertenek  · Chak ennen
150/7 magam az en bÿneÿmert va
150/8 kvl terek meg az en hazamban
150/9 mykeppen oda mentem vala  ·
150/10 Es hagÿa az ev felesegenek hog
150/11 az haznak ablakanak az ev zekÿ
150/12 mellet meg nÿtnaÿa  · az <a> egnek
150/13 vÿgaztalasaert  · Legottan ez beze
150/14 dek vtan ez vak  · az ev felesege elevt
150/15 fÿaÿ es haza nepe elevt  · veue
150/16 zemenek velagossagat  · kÿ leg
150/17 ottan ev zekebevl kÿ juve  · hÿ
150/18 van ev hozÿa  · ev baratÿt es zom
150/19 zedÿt  · es meges <plena> plebano
150/20 ss<on>at  · halat ada vr istennek
150/21 es zent margÿt azzonnak erde
150/22 menek  · Zerze nagy vendegseget  ·
150/23 es lakanak nagÿ evremmel  ·
150/24 Mykoron ez dolognak el mult
150/25 volna egÿ hete  · esmeeg mynd
 

8: terek: a második e fölött idegen kéz (ékezet-/vesszőszerű) jelet tett.

 

11: ablakanak: másolói elírás lehet ablakat helyett 12: az <a> egnek vÿgaztalasaert: az aër ’levegő, ég’ jelentései közül a fordító a kevésbé jót választotta 17: kÿ juve: kényelmes, színtelen fordítása a prosilio ’felugrik’ (tkp. pro + salio ’előugrik’) igének

1 caminata ’kemencével ellátott szoba’ (MKLSz II. köt. 23)

(következő lap)


M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2012.