jutottak

[MargL. 127/14]
bely provincialis frater marcellus · Mykoron be jut volna az provincialis · ez clastromban · Mykoron jutottak volna az lokutorium eleÿben es zolnanak nagy tyztessegel az sororok az provincialisnak · Monda
[MargL. 25/11]
hog segellene neky soror chenget bodoldÿ jspannak leÿanyat · tahat ez soror el mene · es mykoron jutottak volna az moslekkal az refectoriomnak kyvevle · Ez meg mondot soror kezde zent margit azzont
[MargL. 53/6]
zent margit azzon le vete az ev scapularat es le teue az fevldre · bele takara az hust · mykoron jutottak volna mynd ketten az cohnaÿra ez sorornak ev scapulara meg vndokvlt vala az hustol · de zent

Előfordulások száma: 3


Lehetséges fontkészletek: Arial Tahoma Times New Roman Verdana

M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2011.