atÿad

[MargL. 135/16]
nagy eggÿvgÿvseggel es alazatossagal el jut volna · Monda neky az frater · Az te lelky atÿad frater marcellus prouincialis · kevldet engemet te hozzad · hog en ertem jmagÿ · es hog
[MargL. 39/25]
latuan az priorissa vgÿ mond vala ez zent zvznek · te ezeket nem jol tezed · Mert ha ezeket az te atÿad  · es anÿad tudnaÿak · mÿ raytonk nagy zemermet <tet> tennenek · vgy mond vala zent

Előfordulások száma: 2


Lehetséges fontkészletek: Arial Tahoma Times New Roman Verdana

M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2011.