Szent Margit élete (1510)
(Margit-legenda)

(előző) << >> (következő)


113/1 egÿ jgen fenes chillagot kÿ mennÿ

tempore sui transitus vidit stellam praefulgidam de claustro egredi et paulatim in aera conscendere, quae cum requisisset, ut sibi videbatur, circumstantes, quidnam hoc esset, responderunt: „Anima dominae sororis Margaretae, filiae regis Belae de claustro Sanctae Mariae in insula transfertur in caelum.”

LV 21. c.

113/2 ez clastrombol  · zent margÿt azzonnak
113/3 halala jdeen  · es lassan lassan fel mennÿ
113/4 az egben  · Tahat az zvz meg kerde
113/5 az kevrnÿvl alloktvl  · kÿk evnekÿ tetnek
113/6 vala ot lennÿ  · hog my volna ez zeep
113/7 seges chillag felelenek az kevrnÿvl
113/8 allok  · Zent margÿt azzonnak ev
113/9 lelke vitetÿk fel menyorzagban bela
113/10 kÿralnak leanyanak lelke  · bodog
113/11 azzon clastromabol  · nÿvlzÿgeteben  ·
113/12 Ezen keppen ez latas el enezeek  · :  ·  ·
113/13      
113/14 Vala egy frater kynek vala neue

*Frater quidam, nomine Romanus1, in conventu Iauriensi ante transitum sororis virginis Margaretae noviter defunctus apparens priori suo conventuali seipsum in purgatorio esse dixit, orationesque2 fratrum, maxime redemptionis nostrae sacrificium fieri postulavit. Cui prior: „Quid est de sorore domina Margareta?”, quae tunc vix viginti dierum

*LV 22. c.

113/15 romanus  · es lakozÿk vala gevrÿ
113/16 clastromban  · Tevrtenek hog ez frater
113/17 kÿ muleek zent margÿt azzonnak
113/18 halala elevt  · es meg jeleneek az ev
113/19 prioranak  · es monda ev magat
113/20 lennÿ purgatoriumban  · kery vala
113/21 az fraterevknek jmadsagokat es mÿ
113/22 seeket ev magaert lenny  · kÿnek
113/23 monda az prior  · Mÿnt vagÿon
113/24 dolga az soror margaretanak bela
113/25 kÿral leanÿanak  · ky huz napoknak
 

6: idegen kéz a jobb margón, a 17. sor előtt pedig a bal margón jelet tett

 

6–7: zeepseges chillag: betoldás változtatva ismétléssel (vö. 1. sor: jgen fenes) – 11: nÿvlzÿgeteben:  egyedül itt szerepel ragtalan főnévi jelzővel, nem a LV-beli insula leporum (ld. 5/4) merev fordítása – 12: A látomástörténetek szokásos elbeszélő fordulata, vö. pl. 114/7 – 16: Tevrtenek hog: a betoldás a latin elbeszélő stílus jellemző fordulatának felel meg (vö. accidit/evenit, ut 23–4: Mÿnt vagÿon dolga: természetes fordítás

113/14–114/7: Romanus meghalt győri fráter jelenését a magyar legenda a LV-t követve a szokásos elbeszélő stílusában adja elő. A magyar és a párhuzamos német legendák arra utalnak, hogy a LV forráspéldányában a fejezet vége valamivel bővebb lehetett a ma ismert szövegnél (ld. a 114. lap forrásoldalát).

Vö. még Lovas 1916: 316; Uő. 1939: 241–43; továbbá Deák 2005: 454.

 

1 A BolK.-ben a név Roma; a Romanus variánst a magyar szövegen kívül ld. Borsellinél; Castillónál.

 

2 A forrásban itt a mise (113/21–22) említése szerepelhetett, vö. J. V. XI. 4: vnd pat von ym daz gepet der prüder vnd besunder daz sye ym hilf teten mit mesz lesen; TössiL. LVII: Vnd bat in, … das das wirdig opffer ¹nser erlxssung die hailig mess das die wurd follbracht vber in.

(következő lap)


M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2012.