Szent Margit élete (1510)
(Margit-legenda)

(előző) << >> (következő)


112/1 margÿt azzont  · az zentevknek tar

ipsam in sanctorum societate secum in aere sublevasse.1 Statimque vix paucis diebus transactis eius transitus est secutus.

LV 20. c.

112/2 sossagaban  · az ev zent fÿanak ev
112/3 revkke valo dÿchevsegeben  · Ez la
112/4 tasnak vtanna keuees napok el
112/5 mulvan zent margÿt azzon ez
112/6 velagbol ky muleek  · O melÿ jgen
112/7 dragalatos kenchet bochata ada
112/8 ez jdevben bodog azzon clastroma  ·
112/9 az vr istennek  · es zvz marianak  ·
112/10 kÿhez hasonlatost ne talam soha nem
112/11 adot  · Azert mÿes kenÿeregyevnk
112/12 ez zent zvznek  · hog mÿes juthas
112/13 sonk az ev bodog tarsossagaban
112/14 Amen  · iħs  · maria :  ·  ·  ·  · :  ·
112/15

         Pelda

 

 

112/16 Oluastatÿk egy pelda zent margÿt
112/17 azzonnak halalarol ezen keppen  · :  ·
112/18 Vala egÿ tÿztelendev zvz  · es vala

*Virgo quaedam honesta et de honestis satis parentibus orta, nomine Elizabeth, paenitens circa monasterium Sancti Anthonii in Pest2 albatum3 dixit, quod cum eam aegrotare sciret

*LV 21. c.

112/19 eleg <ty> tyzteletevs zvlektevl tama
112/20 dot  · kÿnek vala neve evrsebet  ·
112/21 es ev vala penitencia tarto  · · La
112/22 kozÿk vala pesten  · zent antalnak
112/23 clastroma mellet  · Mÿkoron ez zvz
112/24 hallotta volna  · hog zent margÿt
112/25 azzon beteg volna  · lata ez zvz
 

11: adot: az a a margón áll, valószínűleg betoldásként – 25: beteg: a másoló a szó végén k-t írt, amelyet aláírva g-re javított

 

2–3: az ev zent fÿanak evrevkke valo dÿchevsegeben: dévóciós stílusú betoldás az aere fordítása helyett (a forrásbeli alliteráció hatása?) – 6–14: a hallgatót is bennfoglaló affektív hangú betoldás

112/15–113/12: Erzsébet penitens látomásának elbeszélése a magyarban egy forrás nélküli  címszerű bevezető (112/15–17) után követi a LV szövegét, a végén megtoldva a látomástörténetek szokásos bejező fordulatával (113/12). Az utóbbi forrására ld. LV 11 (= a magyar legenda 45/9): Et sic disparuit (vö. még LV 46 = 175/1); vö. még forrás nélküli betoldásként a következő látomástörténet végén (114/7).

Vö. még Lovas 1916: 316; . 1939: 237; továbbá Deák 2005: 454.

 

1 A réshangok alliterációjával (susogás) emeli a LV a mennybevitel jelenetét.

 

2 E kolostor számára csináltatott Margit egy Szent Miklós-oltárt (ld. a magyar legenda 58/8–10. sorait és forrásukat).

 

3 A magyar szöveg forrásából a jelző feltehetőleg hiányzott: vö. J. V. XI. 3: Ein andere junkfraw ... genant Elyzabeth. bey Sanct Anthoni münster...; TössiL. Es war ein junckfrom, die hies Elisabet ...  di was in einem kloster Sanct Anthonien... – A LV albatum formája nehezen értelmezhető, Borsellinél: abbatis (vö. Bőle 27. [jz.]), Mezey 1955: 26. [és 141. jz.] azt elfogadva a szöveget Szent Antal apátúr kolostoraként értelmezi.

(következő lap)


M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2012.