Szent Margit élete (1510)
(Margit-legenda)

(előző) << >> (következő)


36/1 be zenteltetet volna  · vgyan azon ala

 

*… et quae nec in modico ceteris superiorem vel digniorem se habere sustinebat.1

                                                 **Nulli umquam

*LV 16. [3] c.
36/2 zatossagban marada meg  ·Mert chak
36/3 mentevl kÿsseb dologban es sem hagÿa
36/4 vala ev magat felÿeb valonak meltobnak
36/5 tartanÿa  · Soha ez zent zvz senkÿt
36/6 megnem bantot  · Az ev etkeert  · auagÿ

 pro cibo vel potu vel vasis pulchrioribus in mensa, ut moris est mentium infirmarum, molesta fuit. Sed communibus contenta et interdum abiectioribus in exemplum1 potius utebatur ...

**LV 10. [2] c.

 

36/7 ev jtalaert  · auagy valamy zep ede
36/8 nert az aztalnal  · mykeppen zoka
36/9 sok az gyarlo elmeknek  · az azzonÿ
36/10 allatoknak  · de kevz edenekkel meg
36/11 Elegedÿk vala  · es nemykoron meeg
36/12 hytvanb el vetet edenekkel talakkal
36/13 tanyerokkal poharakkal elegedyk
36/14 vala meg egyebeknek peldaÿara  ·
36/15 Esmeeg ez zentseges zvz olÿ jgen

***Item dixit, quod cum priorissa aliqua praecipiebat communiter sororibus, si praesens erat, tunc ipsa virgo Margaretha magis cito ibat ad faciendum illud, quam aliquae de aliis.

 *** S. Benedicta,
Inqu. 7. t. (195)
36/16 engedelmes vala  · hogÿ valamÿ
36/17 koron  · valamÿt ez priorissa kev
36/18 zensegel <v> paranchol vala  · mÿn
36/19 denkoron ez zent zvz eleb tellyessehtÿ
36/20 vala meg myndennel egyebnel  ·
36/21 Jgen zeretÿ vala az sorohrokat ****... multum diligebat sorores magnas et parvas ...

       *****Item dixit, quod si {******quando 

**** S. Margaretha,
Inqu. 6. t. (189)
36/22 kezensegel  · mynd nagyokat mynd
36/23 kÿsdedeket  · Ha az sororok kevzzvl
36/24 valamelyknek atÿa anÿa vagÿ

aliqua de sororibus plangebat propter mortem alicuius sui parentis}, vel flebat de morte vel infirmitate alicuius sui consanguinei,

***** S. Elisabeth,
Inqu. 32. t. (266)

{****** S.Stephana,

Inqu. 12. t. (209)}

36/25 rokonsaga meg hal vala  · Tahat
 

4: vala: a másoló sor előtti betoldása – 18: <v>: piros színnel kihúzva

 

12–13: talakkal …: részletező fordítás

1 A BolK. szövege itt hiányos, talán így egészítendő ki: in exemplum aliarum (~ ceterarum) vagy in exemplum aliarum (~ceterarum) sororum; vö. Bors.XI.: propter exemplum aliarum sororum vilibus utebatur.

35/24–41/15: A Margit alázatosságáról szóló részlet bevezető fél mondatának eredeti környezetét ld. a 34. kódexlap forrásoldalán. A kompilátor ezután a LV félbehagyott 10. fejezetét (vö. a 22. kódexlapon) folytat-ja. Annak szövegét azonban szétfeszítik a vallomásokból vett példák, amelyek a fejezet tartalmát igyekez-nek minden ponton szemléltetni. Ezek az alázatossághoz rendelve Margit felebaráti szeretetét, szegénység iránti vágyát, aszkézisét is példázzák, s előkészítik a fejezet csúcspontját jelentő történet előadását Margit férgeinek gyönggyé válásáról (41/15–).

(következő lap)


M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2012.