Szent Margit élete (1510)
(Margit-legenda)

(előző) << >> (következő)


14/1 ezenkeppen marad vala mÿnd                                                                 *Aliis  
14/2 napestÿg nagy siralmakban  · Egÿ  

 

* LV 8. [3]c.

14/3 eb jdevben kedeg  · az eÿnek vez

 autem nocturni silentii temporibus consuetis insistens in orationibus frequenter ante lectum suum prae nimia fatigatione a sororibus inventa est prona super mattam dormivisse.

14/4 tegseget mulatya vala el az ev zo
14/5 kot jmadsagÿban  · Gÿakorta ev
14/6 jmagsagÿ vtan  · az nagÿ farat
14/7 sagnak mÿatta az ev agya elevt
14/8 az gekenen leletyk vala meg
14/9 az sororoktvl alonnÿa  · veternÿe
14/10 nek elevtte esmeg fel keel vala  ·

 

 

**... dixit ipsa testis, quando surgebat, ut videret, si esset hora matutina, quia erat sacristana, frequenter ibat ad lectum dictae virginis Margarethae, et semper inveniebat ipsam iuxta lectum stantem in oratione, et hoc vidit per novem annos, in quibus fuit sacrestana.

 

 

** S. Jolent , 3. t.
Inqu. (176–7)

14/11 kÿrevl bÿzonsagot tevttek az soro
14/12 rok  · jelessevl Soror jolent hogkÿ
14/13 vala secrestÿeres soror  · vgmo
14/14 nd hog ev nÿolc eztendeÿg
14/15 volt Secrestÿeres es mÿndenko
14/16 ron gyakorta lelte <v> evtet
14/17 jmadsagban veternyenek elev
14/18 te  · mykoron ez soror megÿen
14/19 vala az ora meg latnÿ  · hog
14/20 ha jdeye veternyet harangoz
14/21 nÿa  · Esmeeg karachon estÿn Item dixit, quod quando nuntiabatur Nativitas Dei
14/22 mykoron hirdettetÿk cristusnak
14/23 zuletese az veterÿe <a> vtan  · az
14/24 capitulomba mÿkeppen zokas
14/25 ez zent zerzetben  · Azon keppen
 
12: Soror jolent: utólag aláhúzta valaki, esetleg a másoló – 16: <v>: a betűt pirossal húzta ki a másoló – 25: zerzetben: az r a másoló javításaként föléírt betű egy tévesen írt n fölött

14/1–2: A nagypénteki imák témáját lezáró, a mondottakból (vö. a 13/12–14. sorokat) következő szerkesztői betoldás.

 

** Soror Jolent, a sekrestyés nővér a leghitelesebb tanúja Margit éjszakai imádkozásainak. A kompilátor az adott részt végigolvasva a tényeket hátulról előre haladó rendben fogalmazta újra. (Ez talán jelezheti azt is, hogy a latinul elolvasott szöveget magyarul írta le.)

 

14/21–15/22: A magyar legenda rendszerezve írja le Margit viselkedését az ünnepek vigiliáin, a nővérek részben egyező, részben egymást kiegészítő vallomásrészleteiből megszerkesztve. A tanúk többnyire összevonva beszélnek az ünnepekről, a kompilátor viszont ünnepek szerint (karácsony, Mária-ünnepek, pünkösd) tagolva, azokon belül pedig azonos sorrendben (ima, venia, böjt) részletezve.

(következő lap)


M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2012.