Szent Margit élete (1510)
(Margit-legenda)

(előző) << >> (következő)


11/1 vala conpleta vtan es  · mÿnd

*„Post completorium stabat in dicto choro post alias sorores et orabat cum magna devotione usque donec claudebatur ostium chori, et postea ibat ad cellam suam, et stabat ante lectum suum in pavimento dormitorii [in] orationibus usque ad cantum galli.” ... Item dixit: „Saepe vidi eam iacere ad dormiendum ante lectum suum in pavimento1 dormitorii ...”

 

*S. Margaretha,

Inqu. 6. t. (189)

11/2 addÿg mÿgnem betezik vala
11/3 az cart  · es az vtan el megÿen
11/4 vala az ev cellaÿaban  · az ev
11/5 agÿa elevt be tellÿesehtÿ vala
11/6 az ev imadsagit es jmadkozÿk
11/7 vala mÿnd elev tÿk zoÿg  · Az
11/8 vtan le fekzÿk <az> vala az agÿ
11/9 elevt az pagimentomon egy ge
11/10 kenre  · Esmeeg ez zentseges zvz

**... dixit, quod ab illa Dominica quadragesimae, qua cantatur „Iudica me”2, faciebat sibi legi passionem Christi usque ad Sabbatum sanctum, et illam audiebat cum lacrimis et magna devotione, et semper stabat in pedibus.

 

**S. Jolent,

Inqu. 3. t. (177)

11/11 iudica vasarnaptvl fogua  · nagÿ
11/12 zombatig mynden napon meg
11/13 oluastagÿa vala az passiot cris
11/14 tusnak kennÿat  · es halgagya vala nagy aytatos
11/15 sagal es siralmal labon alua  ·
11/16 Az annera gevtri vala ev ma

***... dixit, quod in duabus septimanis, quae praecedunt pascha, in tantum affligebat se et humiliabat, et stabat in orationibus et lacrimis, ut semper videret Dominum cum oculis in crucifixo, et quod in cena Domini lavabat3 pedes sororum dicti monasterii,

 

***S. Margaretha,

Inqu. 6. t. (189–90)

11/17 gat <vs> husvet elevt az ket hetben
11/18 es olÿ igen alazÿa vala ev magat
11/19 es foglalÿa vala ev magat jm
11/20 madsagogban siralmagban  ·
11/21 mÿnt ha mÿndenkoron <k> lat
11/22 naÿa az vr istent az fezevletnek
11/23 ev kepeben  · Nagy cetevrtekre
11/24 iutuan kedeg meg mossa vala
11/25 az sororok labaÿt nagy alazatossag
 

6: imadsagit: az első betű helyett az m-et kezdhette el a másoló, s annak az első szára lett az i, majd ezt követi a teljesen leírt m 9: sor jobb szélén valószínűleg a másoló tollvonása 14: es halgagya vala: a másoló betoldása a lap alján; a gy előtt tintafolt, de betűt nem takar

 

13–4: az passiot cristusnak kennÿat: passionem 14-5: nagy aytatossagal es siralmal: fordított sorrend a forráshoz képest

11/23–12/22: A nagycsütörtöki liturgikus lábmosás elbeszélése a magyar legendában hibátlan láncolatú történet, a vallomások idevonatkozó adatait szinte hiánytalanul dolgozza egybe, a 6. tanú, Margaréta vallomásrészletébe építve, némi emócionális nyelvi alakítással.

 

1 super mattam: a LV 8. c-jának későbbi helyéről (ld. a 14/8. sort és forrását)

 

2 A húsvét előtti második vasárnapon énekelt zsoltár, ld. Ps. 42, l: Iudica me Deus et discerne causam meam de gente non sancta (Érszegi 1993: 223).

 

3 A hozzá tartozó határozó más forrásban, ld. a 12. lap forrásoldalán: cum magna humilitate.

(következő lap)


M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2012.