MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
A Szarándok Bézából
Lelkesen óhajtvánn Fannius hogy néki Valahára bár tsak lennének gyermeki
El ment túl Pirene hoval teltt határán Aldozatot tenni Szent Jakab oltárán
Azután meg mászván az Alpes bértzeit Köszöntötte Péter és Pál küszöbjeit
És majd el haladván öblét Adriának Lorétomba gyertyát szentelt Máriának
Azután az Edom Tengere felé tért ’s Ottan Idvezítőnk koporsójához ért
Sőt ájtatos lelke meg nem elégűlvén Utazott pusztákon teve pupra űlvén
’s a vad Arabsokon keresztűl Sináig Ment a Szent Katalin hegye Sziklájáig
’E sok Szarándokság kérded mit használa Haza menvén három gyermeket*
gyermekét ért. sz. em.
talá[...]