MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Lilla’ Búcsúzálogjai
Vígasságnak, fájdalomnak,
Szerelemnek Embere,*
A vessző felkiáltójelből jav.
Istenhozzád! Bánatomnak
Sullya engem levere.*
A sor után vízszintes vonal jelzi a versszak végét, ugyanígy a továbbiakban is.

Istenhozzád! ah, szívedben
Zengjen*
<végso>
bútsúvételem,
Akkor is, ha hév öledben
Többé nyugtom’ nem lelem.

Arany*
<Légyen ?kints> Arany A második áthúzott szó fölé írva, az A a-ból jav.
helyett légyen*
Sor fölötti betoldás.
Híved’
Emlékeztető jele
Mind az, a’ mit szemed, szíved,
Lillában*
Jav. ebből: Rózsiban
édest lele.

Vedd*
Jav. ebből: Végy
e’*
Jav. ebből: egy
Fürtöt*
Sor fölötti betoldás.
hajfodromból,*
Jav. ebből: hajfodor[…]
Mellyet nem czirólgatsz*
<babirkálsz> czirólgatsz Az áth. szó fölé írva
már,
Mellyet selyemből,*
<aranyból> selyemből, Az áth. szó fölé írva.
bársonból*
<bíborból> bárson<y>ból
Mondtál lenni, Csapodár!

Vedd*
A V E-ből jav.
ortzámnak,*
<e’ képnek,> ortzámnak, Az áth. szó fölé írva
melly Ágyáúl*
Jav. ebből: tárgyáúl
Csókodnak választatott,
Képzeltető zálogáúl*
<Vedd emlékező jeléűl> Képzeltető <képzelő> zálogáúl Az áth. szavak fölé írva.
Ez Árnyékrajzolatot.*
Az Á á-ból jav.
A következő három sor áthúzva:
<Hogy Szemem’ el ne felejtsed
Melly Szívedtől lobogott
Vedd e’ <tsom> kötés ne felejtset>

Légyen*
<mustrája>
Szemem’*
<nek>
példázatja
Ez a’ kötés Nefele[j]ts,*
Az N n-ből jav., Nefelets értelemszerűen em.
Mellyen*
Az en utólag a szóhoz toldva. Előzőleg a sor fölött lett betoldva, de azt utólag áthúzta.
könnyem gyöngy*
<harmatjától szememnek> könnyem gyöngy Az áth. szavak fölé írva, az m d-ből jav.
harmatja
*
<Azért Gyöny [Sor fölötti betoldás.] ve...> Kérlel, h. Az áth. szavak fölé írva
Kérlel, hogy el ne felejts!

Fogd e’ Fátyolt,*
Az F f-ből jav.
melly keblemnek
Őrzötte szent titkait,
’S Csókodra*
A tól jav. ebből: <…> Fölé: <dal>
olvadtt*
Jav. ebből: éledtt.
Szívemnek
*
<Szí>
Itta párázatjait.

’S ha még*
<És ha> ’S ha még Az áth. szavak fölé írva
ennyi hitjegyemből
Győzedelmed’ nem hiszed:
Végy mindenből! Végy Szívemből –
Jaj de – Szívem’ mind viszed.