MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Rózsi’ Bútsúzálogjai.
Vígasságnak, fájdalomnak,
Szerelemnek embere!
Istenhozzád! – Bánatomnak
Sullya engem levere.
Istenhozzád! ah, szívedben
Zengjen Bútsúvételem,
Akkoris, ha hév öledben
Többé nyugtom’ nem lelem.

Arany hellyett, légyen Híved’
Emlékeztető jele
Mind az, a’ mit szemed,*
<’>
szíved
Rozsiban édest lele.
Vedd e’ fürtöt hajfodromból,
Mellyet nem czirolgatsz már,
Mellyet selyemből, bársonból
Mondtál lenni, Csapodár!

Vedd Orczámnak, melly tárgyáúl
Csókodnak választatott,
Képzeltető Zálogáúl
Ez Árnyékrajzoltatot.*
Az utolsó t ?tt-ből jav. A sor mellé írva: (Schattenportrait.)
Légyen Szemem’*
Jav. ebből: szemem
példázatja
Ez a’ kötés Nefelejts,
Mellyen könyvem’ gyöngyharmatja
Kérlel hogy el ne felejts!

Fogd e’ fátyolt, melly keblemnek
Őrzötte szent titkait,
’S csókodra olvadtt szívemnek
Itta párázatjait.
’S ha még ennyi hit-jegyemből
Győzedelmed’ nem hiszed:
Végy mindenből! Végy Szívemből –
Jaj de – Szívem’ mind viszed.