MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
A Szerelem’ Tilalma.
Minden érez gerjedelmet:
’S én kerűljem a’ Szerelmet?*
A kérdőjel vesszőből jav.
És tsak én legyek hideg?
Hát a’ Szépet
’S a’ faképet
Nem külömböztetni meg?

*
A versszak fölött utólag lehúzott szám áll: <?3.>
Mért adott ízlést a’ szemnek,
’S Költsönös*
A szókezdő K ?k-ból jav.
bűbájt a’ Nemnek
E’*
Jav. ebből: ?A’
Világnak*
A V v-ből jav.
bölts Ura?
Hogy szeressük,
’S félre vessük? –
Éj, az ám a’*
<hah-ha-ha –>
ha-ha-ha!

*
A versszak fölött utólag lehúzott szám áll: <2.>
Még az Ifjuság szememben*
Jav. ebből: szemembe
Tsillog, és virgontz eremben*
Jav. ebből: erembe
Véremet jól érezem:
Hát ha ennek
Lángba mennek
Zsúrolási; vétkezem?

*
E versszak fölött megtartotta az eredeti számozást: 4.
Három ember volt, barátom,
Mind a’ hármáról a’ fátom,
Hogy ne éljen, már teve.
Hókus, Bókus*
A k olvhtl. betűből jav.
Pellidókus
Ő Kegyelmeknek neve.

*
A kéziraton az 5. és a 6. versszak fordított sorrendben követi egymást, e versszak a Szint’ a’ kezdetű után következik, de fölötte 5. áll.
Ők*
Olvhtlan szóból jav.
az ifjaknak tüzéről
És ledér természetéről
Szüntelen*
<?feddőztetnek>
Zsorváltanak,*
A Z t-ből jav.
A’ Világnak
Dámaságnak
Kantsukái*
<Üldözői> Kantsukái Az áth. szó fölé írva.
voltanak.

*
A kéziraton az 5. és a 6. versszak fordított sorrendben követi egymást, e versszak a Három ember… kezdetű után következik, de fölötte 6. áll.
Szint’ a’ hatvant érte Hókus,
Hitvesét féltette Bókus,
És magáról egy se hitt.
Pellidókus
Mint a’ mókus
Játsza önnön farka….tsitt!