MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
A’ Békekötésre
Tőlts pohárt, gyermek! nesze tőlts fejér bort;
Mert fejér borral fogom innepelni
Boldog esztendőnk’ ide érkezését:
Tölts bele, gyermek!

Most örűljünk már, mivel, ah! az elmúltt
Gyászos esztendő sok ezer magános
És közönséges bajokat hozott rám
’S árva hazámra.

Visszatért immár olajággal a’ frígy,
A’ kemény hadnak kialudt kanócza;
Múlik a’ jajszó, ’s örömünket áldott
Béke tetézi.

Béke! Frígy!*
Aláhúzás helyett pontozással kiemelve.
óh két nevezet! mi hányszor,
Értetek hányszor, ’s be’ heven sohajtánk!
Négy betű: négy-négy poharat csapok fel
Értetek én is.

Éljen a’ szent Frígy szomorú*
<nyomorúltt> Fölé: <mi Kegyes> szomorú Utólag, más tintával az áthúzott szavak fölé írva.
hazánkban,
Fel ne lázzadjon soha békeségünk;
Hogy sok esztendő’ elejére jussunk
Illyen örömmel! –

Boldog Ország az, ’s az Arany-világnak
Látszik ott némelly fogyatéka, mellynek
Tiszta csendesség kebelébe’ nyugszik,
’S nincs hada kinn is.

Boldog Ország az, hol az árva ’s özvegy
Nem bocsát sírván az egekre átkot,
Szántogat minden, ’s kiki szőlejében
Kényire munkál.

Semmi mesterség nem enyészik ottan,
Gazdag a’ kalmár, ’s az egész közönség,
Ott tanít a’ bőlcs, danol a’ poéta,
Él az igazság.

Ah, ti felperzselt legelők’ parázsa!
Öszvedűltt várak’ ’s faluk’ omladéki!
Vérbe tajtékzó patakok! ’s dögöktől
Bűzletes ég, főld!

Ah, ti borzasztó fene Látomások!...
Félek illy gyász színt ecsetemre venni –
Átkozott volt az, ki előbb örök hírt
Hadba’ vadászott!

Durva Hérósok! noha száz babértok
Lenne a’ bérem, vagy ez a’ Világ is;
Még se kívánnék veletek cserélni:
Míg LILI kedvel.

Csakhogy e’ Kedves*
<lankadtt> Kedves Utólag, más tintával az áth. szó fölé írva.
haza békeségben
Álljon, és légyen pecsenyém, kenyérkém,
’S jó magyar nektárt igyam arra: eb lesz
Néktek irígytek.

Csak közel hozzám ne dörögjön ágyú,
Hogy barátimnak fecsegésit értsem,
Csak picziny lantom cziczorázzon: ádjő
Trombita- dobszó!

Óh dicső két név: Szeretet! Barátság!
Óh becses két név: PUKY, hív barátom!
És te óhajtott LILI, életemnek
Édes arányja!

Négy betűből áll neve mindeniknek,
A’ kiket szívből szeretek: te Gyermek,
Hozz elő négy-négy poharat! Ma inni
Kell ezekért is.

Boldog esztendő legyen ez Tinéktek,
Érjetek még több ’s gyönyörűbb időket:
Véletek légyen nekem is sok illyen
Jánusi víg nap!