MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Új Esztendői Ajándék
Tölts pohárt, Gyermek! nesze tölts*
Az ö ő-ből jav.
fejér bort,
Mert fejér borral fogom innepelni
Boldog esztendőnk’*
esztendőnk’<n>
ide érkezését:
Tölts bele Gyermek!

Most örűljünk már! mivel, ah, az elmúlt
Gyászos esztendő sok ezer magános
És közönséges bajokat hozott rám
’S árva hazámra.

Visszatért immár olajággal a’ Frigy,
A’ kemény hadnak kialudt kanótza,
Múlik a’ jajszó, ’s örömünket áldott
Béke tetézi.

BÉKE! FRÍGY! Óh két Nevezet! – Mi hányszor
Értetek hányszor ’s be heven sohajtánk!
Négy betű! Négy-négy poharat tsapok fel
Értetek én is!

Éljen a’ szent Frígy nyomorúlt Hazánkban,
Fel ne lázzadjon soha Békeségünk,
Hogy sok esztendő’ elejére*
Jav. ebből: elején
jussunk
Illyen örömmel!

Boldog Ország az, ’s az ezüst időnek
Látszik ott némelly maradéka, mellynek
Tiszta tsendesség kebelébe nyugszik,
’S nints hada kinn is!

Boldog Ország az, hol az árva ’s özvegy
Nem botsát sírván az egekre átkot,
Szántogat minden, ’s kiki szőlejében
Kényjire munkál.

Semmi mesterség nem enyészik ottan,
Gazdag a’ kalmár ’s az egész közönség,
Ott tanít a’ bölts, danol a’ poéta,
Él az igazság.

Ah ti felperzselt legelők’ parázsa!
Öszvetört várak’ faluk’ omladéki!
Vérbe tajtékzó patakok! ’s dögöktől
Bűzletes ég főld!

Ah ti borzasztó fene látomások!–
Félek illy gyászszínt etsetemre venni….
Átkozott volt az, ki elöbb nevet-hírt
Hadba vadászott!

Durva Hérósok! noha száz*
Olvhtl. szóból jav.
babértok
Lenne a’ bérem, vagy ez a’ világ is:
Még se kívánnék veletek tserélni, –
Míg LILI kedvell.

Tsakhogy e’ lankadt Haza békeségbe
Lakjon, és légyen petsenyém, kenyérkém,
’S jó magyar nektárt igyam arra: – eb lesz
Néktek irígytek.

Tsak közel hozzám ne dörögjön ágyú,
Hogy barátimnak fetsegésit értsem,
Tsak pitziny lantom tzitzorázzon: ádjő
Trombita- dobszó!

Óh ditső két Név: Szeretet! Barátság!
Még ditsőbb két Név: JULI hív barátném!
És te óhajtott LILI, életemnek
Édes arányja!*
<Boldog arányja!> Édes arányja! Az áth. szavak alá írva.

Négy betűből áll neve mindeniknek,
A’ kiket szívből szeretek: te Gyermek
Hozz elő négy-négy poharat: ma inni
Kell ezekért is!

Boldog esztendő legyen ez tinéktek,
Érjetek még több ’s gyönyörűbb időket;
Véletek légyen nekem is sok illyen
Jánusi víg Nap! – – –

Most szegény háztól, hol az úr magános,
Így telik. Majd tán vidorabb napunk lesz,
Lilla Ifjasszony ha jövő Karátsonyt
Érheti vélem. – –