MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Más versek mellyekkel meg tiszteltetett T. T. Budai Esaias Professor Ur. mikor akademiákról le-jőtt. az akkori Poëtáktol. Csokonai Mihály P. P. alatt. ad not. ott hol a patakotska.

1. Sohajtott Gottinga felé a Tempe és Helikon
Bus Echó űlt edjikén viszsza echozott a másikon
Pengett a szűz Muzsák seregében Budai neve
Kit eleve diszévé teve,
Apolló Pallással mulatván egymással
S emlegetvén édes epedt vágyodással

2. Hány forró sohajtások lengettek berkűnk tájjában
Mellyre [mi]*
Mellyre [mi] Tanitónkal A kritikai kiadás ritmikai okokból a többi szövegváltozat alapján em. (vö. CsÖM. III. 586. 8.).
Tanitónkal igy zugtunk a hegy ajjában
Sok sziv fohászkodása az Ég kapuira jár
Ah kü[l]djétek*
kudjétek Ért. sz. em.
már akit régen vár
Kűldjétek hazánkba űlvén Katedránkba
A Tudomány édes mézzét rakja szánkba