MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
A’ szökevény Ámor.
(Tasszóból.)
ÉN VÉNUSZ a’ nagy égből,*
Az é a lapszélen utólag É-ből jav.
Hol mint örök királyné*
A k a lapszélen utólag K-ból jav.
’S fő*
Az f a lapszélen utólag F-ből jav.
istenasszony*
Az i a lapszélen utólag I-ből, az s ʃ-ből jav.
űlök, –
A’ barna főldre*
Az f a lapszélen utólag F-ből jav.
szálván*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav., a második l a lapszélen törölve.
Az én szökött*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
fiúmat*
Az f a lapszélen utólag F-ből jav.
Ámort keresni*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
jöttem.
Ő tegnap estve*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
nyájas
Ölembe játszadozván*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
(Akár akartva történt,
Akár tsupán*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
hibából,)
Eggy szép*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
arany nyilatskát*
Az n a lapszélen utólag N-ből, az s ʃ-ből jav.
Bal oldalamba ejte:
’S osztán,*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
hogy el kerűlje
A’ bűntetést,*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
sebessen*
Az első és a második s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Távol repűlt előlem.

Azólta nem tudom már
Hol van szegény,*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
’s hová ment?

Én néki anyja*
Az a a lapszélen utólag A-ból jav.
lévén
’S eránta gyenge szívű,*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Meg szántam,*
Utólag egy vonallal jav. ebből: Megszántam, az s a lapszélen ʃ-ből jav.
és azonnal
Haragom megínt el oszlott:*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
’S hogy fel találjam őtet
Semmit se*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
hagytam abba. –
Tűvé tevém az égnek*
Az é a lapszélen utólag É-ből jav.
Minden Zugát; be jártam
A’ Márs’ golyóbisával*
A g a lapszélen utólag G-ből jav., az ʃ nincs jav.
A’ több tüzes golyobist,*
A g a lapszélen utólag G-ből jav., az ʃ nincs jav.
Mind a’ mi tengelyén áll
Mind a’ mi jár körűlte.

De nints az égbe*
Az é a lapszélen utólag É-ből jav.
olly zúg,
A’ mellybe bujdokolna!

Azért jövök közétek
Tehát, szelíd*
Az s a lapszélen utólag S-ből jav.
halandok!*
A h a lapszélen utólag H-ből jav.
(Kiknél tudom szokott*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
ő
Gyakorta múlatozni,)
Hogy tőletek ki tudjam
Ha nints e nálatok lenn
Az én szökött*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Fiatskám?*
Az f és az s a lapszélen utólag F-ből és ʃ-ből jav.

De őt nem is reménylem,
Hogy köztetek találjam,
Óh kellemes leánykák!*
Az l a lapszélen utólag L-ből jav.
Mert bár gyakorta játszik*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Ortzáitok körűl is
Hajfürtötök körűl is
Édesdeden*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
repesvén;*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
És bár gyakorta zörget
Kapujánn kegyelmeteknek,
És szívetekbe*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
szállást*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Kér istenért*
Az i a lapszélen utólag I-ből jav.
magának:
Még sints*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
azért tsak*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
eggy is
Közűletek, ki néki
Szállást*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
akarna adni*
adni<?n>
Hoszín,*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
de kő melyében,*
Jav. ebből: ?Melylbenn
Ahol tsupán*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
vadonság*
A v a lapszélen utólag V-ből jav., az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Lakik makats haraggal.*
A h a lapszélen utólag H-ból jav.

Hanem hiszem,*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
’s reménylem,
Hogy fel találom őtet
A’*
<szí>
nyájas emberek*
Az e a lapszélen utólag E-ből jav.
közt;
A’ kik közűl tsak*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
eggy sem*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Neheztel őt tulajdon
Szívébe bé fogadni.

Néktek fogok tehát én,
Kedves sereg!*
Az s a lapszélen utólag S-ből jav.
beszéllni:*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Vezessetek*
Az első s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
reája,
Hol az én szökött*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Fiatskám?*
Az f és az s a lapszélen utólag F-ből és ʃ-ből jav.,

Ki köztetek reája
Fog engemet vezetni:
Kívánom az jutalmúl*
Jav. ebből: Jutalmát, a j a lapszélen utólag J-ből jav.
Nyerjen magának eggy pár
Hév tsókot*
A t a lapszélen utólag T-ből jav.
Ajjakimról.*
Az a a lapszélen utólag A-ből jav.
Meg lész*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
ez édesítve*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
És fűszerezve;0*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
hogy már
Ne kelljen édesebbenn.*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
– –
De a’ ki őtet ismét*
Az ʃ nincs utólag javítva.
Lappangtató helyéről
Önként ölembe hozza:
Az más egyéb jutalmat*
A j a lapszélen utólag J-ből jav.
Várjon magának érte,
Mellynél nagyobb jutalmat*
A j a lapszélen utólag J-ből jav.
Ő néki már nem adhat
Az én hatalmam;*
A h a lapszélen utólag H-ból jav.
ámbár
Alá botsátanám*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
is
Mind az hatalmas Ámor’
Országit*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
öszveséggel.*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.

A’ Stikszre*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
esküszöm*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
meg,
Hogy minden ízig e’ nagy
Igéretem’ be tőltöm:
Vezessetek*
Az első s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
reája,
Hol az én szökött*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
fiatskám?*
Az f és az s a lapszélen utólag F-ből és ʃ-ből jav.

De senki*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
sem*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
felel rá? – –
Mind hallgat! – Éhj, tsak*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
eggy sem*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Szemlélte vólna őtet?

Mert*
A szó eleje jav. ebből: De.
tán bizony megújra
Titokba ’s esmeretlen’*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Jár ő közöttetek most:*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Mert tán bizony megújra
Le rakta tarka szárnyát:*
Az s a lapszélen utólag S-ből jav.
Nem hord parányi vállán*
vállán<n>
Puzdrát, nyilat,*
Az n a lapszélen utólag N-ből jav.
vagy ívet,*
Az í a lapszélen utólag Í-ből jav.
’S több büszke*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
győzedelmi
Készűletet*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
magával.

De mondok én tinéktek
Sok olly jelet,*
A j a lapszélen utólag J-ből jav.
hogy arról
Könnyenn reá akadtok.

Ámor, – ki minden ésszel*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Munkálja, hogy titokba
Előttetek lehessen,*
Az első s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Ámbár ravasz-fejére*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
’S élet korára nézve
Idős Öreg: de mégis
Ollyan parányi, hogy*
<lám mind>
lám
Tekíntetére,*
<nézve>
’s apró
Kis termetére nézve
Látszik*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
szopós*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
gyereknek.*
A g a lapszélen utólag G-ből jav.
’S ő mint gyerek, sokáig*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Veszteg*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
maradni nem tud,
Eggy helybe meg nem állhat
Tséltsap*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
ledérkedése.*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Játéka mind gyerekség,*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
De tellyes ám veszéllyel.*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Könnyenn meg is haragszik,*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Könnyenn meg is juhádzik.
Kaján Tekíntetében*
A t a lapszélen utólag T-ből jav.
Eggyszerre*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
látj’ az ember
Mind a’ pataknyi könnyet,*
A k a lapszélen utólag K-ból jav.
Mind a’ vidor mosolygást.*
Az m és az s a lapszélen utólag M-ből és ʃ-ből jav.

Haja göndör és arany szín;*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
’S mint a’ szerentse’*
Az első s a lapszélen utólag S-ből, a második ʃ-ből jav.
képén,*
képén<n>
Hosszú*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
, tömött előlről,
Kopasz*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
meg a’ nyakánál. –
Ortzája színe*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
tsillog*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Jobbann az égi tűznél. –
Pajzánka homlokából*
A h a lapszélen utólag H-ból jav.
Látszik*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
szilaj*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
ledérség.*
Az l és az s a lapszélen utólag L-ből és ʃ-ből jav.
Szemét gyakorta hányja
Villogva, öszsze-vissza;*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Eggy tsalfa*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
kis vigyorgás
Új lángot ád azoknak.
Egyenes tekíntgetéssel*
Az első s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Nem szokta*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
hányni őket,
Tsak lopva és keresztűl*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Pillantva néz alólok. –
Selyp nyelve,*
Az n a lapszélen utólag N-ből jav.
mintha tsak*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
most*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Vált vólna el tsetsemtől,*
Az első t és az s a lapszélen utólag T-ből és ʃ-ből jav.
Édes kotyogva szólong.*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Minden szavát*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
hibáson,*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Tsonkán, rebegve ejti.
*
A sor utólag beszúrva.
Szózatja tiszta*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
vékony:
Mondása*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
rakva szíves*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Kedvvel, ketsegtetéssel.*
Csak a második s van javítva utólag a lapszélen ʃ-ből, az első ʃ változatlan maradt.
Parányi szája*
Az s a lapszélen utólag S-ből jav.
mindég
Mosolyog:*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
de e’ mosolygás*
Az első s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Alatt leselkedés*
Az első s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
van,
Tsábíttatás, ravaszság;*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Mint a’ szagos*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
virágok’*
A v a lapszélen utólag V-ből jav.
Ágyába álnok áspis.*
Az á a lapszélen utólag Á-ből jav.

Elsőbe*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
ő egészen*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Jámbor’ ’s alázatosnak*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Tetszvén*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
tekíntetéről,
Mint eggy szegény*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
szarándok*
Az s a lapszélen utólag S-ből jav.
Első*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
szavába*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
szállást*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Kér istenért*
Az i a lapszélen utólag I-ből jav.
magának.
De majd ha bé fogadják,
Lassan*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
kevély, kevélyebb,
’S végtére tséltsapabb*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
lesz:*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Tsupánn tsak*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
ő akarja
A’ szívnek*
Az s a lapszélen utólag S-ből jav.
is tulajdon
Kúltsát*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
örökre bírni:
’S azonn vagyon, hogy abból
A’ régi nép*
Az n a lapszélen utólag N-ből jav.
ki futván,
Újat vigyen beléje;
A’*
Jav. ebből: Az
hathatós okosság*
Az o a lapszélen utólag O-ből jav.
Rabbá legyen, ’s az elme
Törvényjeit fogadja. –
Így lészen ő tirannus*
A t a lapszélen utólag T-ből jav.
Leg jóltevőbb urán*
Az u a lapszélen utólag U-ből jav.
is:
Űzőbe vészi,*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
és még
Halálra gyötri mind azt,
Ki néki mind ezekbe
Ellent mer állni eggyszer!*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.

Most mind tekíntetét*
A t a lapszélen utólag T-ből jav.
már,
Mind Tetteit,*
A t a lapszélen utólag T-ből jav.
’s Szokásit.*
Az s a lapszélen utólag S-ből jav.
Előttetek le írván,
Sok jelt*
A j a lapszélen utólag J-ből jav.
adék tinéktek:
Kérlek tehát, barátim!
(Ha itt közöttetek van)
Vezessetek*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
fiamra.*
Az f a lapszélen utólag F-ből jav.

De hát ti nem feleltek? –
Bizony talám*
A szavak sorrendje utólag föl lett cserélve, eredetileg: Talám bizony, a sorrendcserét számozás jelöli.
örökre
El rejtenétek őtet?
Rejtekbe tartanátok,
Ah ostobák!*
Az os a lapszélen utólag jav. ebből: .
ti Ámort?*
A kérdőjel felkiáltójelből jav.
Hiszen*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
ki fogja*
<mindjárt>
Ámor
Magát mutatni sok*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
száz*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Nyílván való jelekkel*
A j a lapszélen utólag J-ből jav.
Első*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
beszédetekbe*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
’S nézésetekbe*
Az n olvhtl. betűből jav., az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
mindjárt.
Én fel merem fogadni
Néktek, hogy ő miatta
Úgy jártok, a’ miként jár
Ki a’ kegyetlen Áspist*
A szó eleje jav. ebből: Áʃ, a második ʃ javítatlan maradt.
Saját ölébe rejti,
Hogy végre jajgatással*
Az első s utólag a lapszélen ʃ-ből jav.
’S vérével adja azt ki.

De már mivelhogy itten*
itten<n>
Fiamra nem találok:
Míg még az égbe*
Az é a lapszélen utólag É-ből jav.
térnék,
Fel járok*
Jav. ebből: Feljárok, az igekötőt utólag áthúzta Csokonai, majd még egyszer leírta a lapszélen.
e’ világonn*
A v a lapszélen utólag V-ből jav.
Több főldi tartományt*
A t a lapszélen utólag T-ből jav.
is.