MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
[A’ Reménység]
[Elégia. Mentziniből]
Régenn elsűllyedtem*
Olvashatatlan szóból javítva.
volna még
A’ kegyetlen Tenger méllyébenn.
Ha nemha*
A sor fölött beszúrva.
az Édes Reménység
*
<Nem>
Űlt*
Jav. ebből: űlt
vólna Szívem’ Rejtekében,
Ki vígasztalvánn engemet
Meg tartatta vélem Életemet.
Ő gondolatim javával
Eggyütt növénn fel felé.
Az örömnek zőld ágával
Lelkem árnyékozta bé.
És*
Olvashatatlan szóból javítva.
ha*
<ollykor>
Elmém*
<...>
derűlt Egét
*
A sor elé írva.
Borítja terhes felhő.
*
<Mindjárt>
Azonnal belé repűl ő
’s*
A sor elé írva.
El oszlatja fergetegét.
Néha kívánságimatis
Megelőzi ’s hozzám*
<ekként> hozzám Az áth. szó fölé írva.
így kiált:
Mit félsz száz zürzavartólis
Állhatatos Szíved mivé vált?
Meg látod hogy tsendes Szellők
Foglyák fúni vitorládat
És*
Jav. ebből: ’S
mint hív pajtásid még ők
Rév*
A sor elé írva.
Partra viszik gályádat.
Vezetőid lésznek magok
A’ Tindarusi Tsillagok.
És kedvező Fényekkel
Derítik utadat fel.
Vígann fog Piros*
A P p-ből jav.
Hintajánn
Ki*
Olvhtlan szóból jav.
jönni az Ég ajtajánn
Hozzád a’ szép Hajnalis
Felhozza kedves fényével
Mosolygó Tekíntetével
A’ te békességed is.
E’ ketsegtető Szozatokra
Ujonnan*
A kezdőbetű jav.
a’*
<?zavart>
zajgó Habokra
Indítom mérész Gályám,*
<Hajómat,> Gályám Az áth. szó fölé írva.
De elébb könyörgöm*
Jav ebből: könyörgök
ám
*
A következő két sor a 93a. lap alján helyhiány miatt egymás mellé került, mi értelemszerűen egymás alá írtuk.
A’ Tenger méllységének
Mind eggyik Istenének
*
A következő hat sor helyhiány miatt az eredeti szöveg másolata közé van beszúrva, több egymás mellett, mi értelemszerűen egymás alá írtuk őket.
Igy*
<Akkor> Igy Az áth. szó fölé írva.
a’ Szélnélis gyorsabbann
Repűl*
Olvhtlan szóból jav.
Szívem a’ sok Habban,
’S esméretlen Partra*
Jav. ebből: ?Partokra
kél
És*
Jav. ebből: ’S <?mind a’ leg serényebb Szél tsendes>
reá nézve lassúnak
És tsendes fúvallatúnak
Látszik akármi gyors Szél.
Mikor ím szemem*
<nézvén> szemem[Olvashatatlan szóból jav.] Az áth. szó fölé írva.
az Égre*
Egre em. <nézvén>
Fel*
A sor elé írva.
Vetvén meglátom végre
Hogy környéke fejérlik
És*
A sor elé írva.
Azutánn szürkéllik
’S nem soká*
<majd> nem soká Az áth. szó fölé írva.
ezer Villám*
Villám<?is>
gyúl
Ezer*
Ezzel a szóval megszakad a fordítás.