MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
[Camillo Molza grófnak]
[Fulvio Testi]
*
A 97a. lapon van a vers eredetijének másolata (Fulvio Testi, al Conte Camillo Molza.), a lap alján pedig magyarul csak ennyi: A’ többit lásd a’ Legátusnál. etc. A 77b. lap tetején olvasható A’ Legatus című vers, a lap alján pedig az olasz szöveg, mellette pedig a fordítás.
Ti lésztek részesi e’ nagy prédának
Azzalis ditsekedvén
Hogy Istennek új Világot nyertetek
És tán az én Nevemis még véletek
Triumfálván a’ Léthénn*
A th olvhtl. betűkből jav.
Halhatatlan Hírt fog nyerni magának.
’S Itália, melly mint irigy mostohám
Most jó szemet se tett rám,
Meg bánja még, ha későnnis,*
későnnis, <bu> magába
magába,
Hogy nem segélltt e’ Felséges Munkába.

*
A sor eredeti megfogalmazásban a következő volt: E’ vers titkos tzéljais meg mondhatná; Ezt alakította át részben beszúrással, részben átírással, föléírással.
E’ versekben*
Az ekben utólagos betoldás.
titkos tzélom*
Jav. ebből: tzéljais
takarom*
<meg mondhatná;> takarom Az áth. szó fölé írva.
’S*
A sor eredetileg így kezdődött <Nem ok nélkűl meg> Fölé: <esett> Ez áthúzva, az áth. szavak elé, fölé: ’S, az áth. szavak után írva: Mert okom van az igaz,
Mert okom van az igaz,
Hogy Columbus nagy Virtusit hirdetem.
Leírhatnám*
A szó kezdete olvashatatlan betűkből javítva.
szerentsétlen Életem
De Könyvim*
Jav. ebből: ?Könyvem
ellen*
<?hideg>
az
Irigy*
A sor elé írva.
Epét*
Jav. ebből: Epéjét
felgyújtni nem akarom.*
<az[jav. ebből: a’] víg fe melly fel gyujthatná> Az áth. szavak fölé írva: felgyújtni nem akarom.
Te esmered*
<ki> esmered Az áth. szó fölé írva.
szívem fele mind az én*
<vagy tudod azt,> mind az én Az áth. szavak fölé írva.
Gondolatimat*
<A’ mi engem kifakaszt> Gondolatimat Az áth. szavak fölé írva.
színtén:
Az Ég mindennek ki tészen*
ki tészen A sor fölött beszúrva.
eggy véget*
<kitészen,>
*
A sor eredeti megfogalmazásban a következő volt: ’S nem soká az én fejem is ősz lészen.
’S nem soká*
A soká szó fölött egy szórendcserére utaló 2-es szám áll, de nincs mellette másik szám.
*
<az>
érek már Én*
<fejem> már Én Az áth. szó fölé írva.
is vénséget.*
<ősz lészen> vénséget. Az áth. szavak fölé írva.