MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
A’ Békességről.
*
Az első sor előtt + jel.
El multak a’ hadak már meg némulának
Gyász harsogásai Márs trombitájának
A’ halált menydőrgő ágyuk nem ropognak
A*
<’>
puskák ’s kőszőrűlt kardok nem villognak
Maga a’ dűhősség a’ hadnak magzatja
Fogva van sok ezer vas lántz szorongatja
Az Arany békesség templomát meg nyitja
Ujjan szakadozott oltára kárpittya
Kőtvén homlokára szagos olaj ágot,
Bé fedi szárnyával az egész Országot.
Hogy annak árnyéka és védelme alatt
Az embernek kedves légyen minden falat
Hogy a’ szánto vető főldet mivelhessen
Annak árnyékában bátran és tsendesen
Hogy félelem nélkűl lévén a’ határok
Bátran járhassanak*
A szó elején az ékezetek fölcserélődtek.
bennek a’ Kalmárok
Hogy ujra épűljőn a’ most szám ki vetett
Igazság tronusa kit a’ had le vetett
Hogy a’ mesterségek mind helyre állyanak
A’ békesség alatt virágozhassanak
Hogy a’ Muzsák kik már a’ vérbe*
A b olvhtl. betűből jav.
őltőzőtt
Halálos fegyverek tsattogási kőzőtt
El halgattak vala szollani kezdjenek
Már Márs és Bellona ne járjon ellenek
És hogy Országunkat a’ boldogság lakja
’s Arany időt éljűnk ne légyen salakja.