HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Verseghy Ferenc művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Verseghy Ferenc életművének kritikai feldolgozása az utóbbi évtizedben jelentős lendületet vett, megjelent négy kiadás hét kötetben. A Költemények I–III. a Régi Magyar Költők Tára XVIII. századi sorozatában, a Drámák és a Széppróza a Csokonai Könyvtár Források sorozatban, a Levelezés a Magyar Írók Levelezése nyitódarabjaként látott napvilágot. Verseghy Ferenc műveinek elektronikus kiadása a szerző különféle kritikai kiadás sorozatokban megjelent editióit teszi elérhetővé egy platformon, egységes menürendszerben, s nyitott az újabb életműegységek feldolgozásainak befogadására is. Első lépésben a Drámák, a Széppróza és a Levelezés válik elérhetővé.

Szerkesztő
Debreczeni Attila

Sajtó alá rendező
Béres Norbert
Doncsecz Etelka
Hovánszki Mária

Elektronikus adaptáció
Béres Norbert
Veisz Bettina

Informatikai fejlesztés
Nyitrai Nóra