tetelevknek

[MargL. 120/23]
fevlden ez velagban es · es az ev emlekevzetevkre az vr isten nag chodakat tezen · Mely choda tetelevknek mÿatta · eretneksegnek gonossaga meg gÿalaztatÿk · es az kereztÿen hÿt meg

Előfordulások száma: 1


Lehetséges fontkészletek: Arial Tahoma Times New Roman Verdana

M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2011.