hÿvan

[MargL. 150/1]
ev hazaban · le evle az ev zekeben mykeppen eleb zokta vala az kemennek mellette · es ev hozÿa hÿvan az ev feleseget es fÿaÿt fazkoduan monda · O en azzonÿom zent margyt azzon · sok emberek
[MargL. 150/17]
fÿaÿ es haza nepe elevt · veue zemenek velagossagat · kÿ leg ottan ev zekebevl kÿ juve · hÿvan ev hozÿa · ev baratÿt es zomzedÿt · es meges <plena> plebanoss<on>at · halat ada vr

Előfordulások száma: 2


Lehetséges fontkészletek: Arial Tahoma Times New Roman Verdana

M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2011.