gondolkodom

[MargL. 117/25]
soror kedeg nem akara neky meg mondanÿ · hanem monda neky · Eezem vala az aztalnal · es az etekrevl gondolkodom vala · Tahat zent margÿt azzon · az sorornak ev gondolatÿt meg esmere istenÿ engedetbevl ·

Előfordulások száma: 1


Lehetséges fontkészletek: Arial Tahoma Times New Roman Verdana

M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2011.