fedven

[MargL. 116/11]
petronÿllat · Es az ev gondolatynak es hetsagos kevansagÿnak mogÿat meg monda · meg fedven evtet zvuezerent valo kegessegel mondvan · jmmar hÿzem jgen zeep vagÿ · auagÿ jgen

Előfordulások száma: 1


Lehetséges fontkészletek: Arial Tahoma Times New Roman Verdana

M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2011.