dolgon

[MargL. 110/17]
es jmmar <meg> el temetteek vala ez zent zvzet · kÿt latvan ez nemes ember · jgen chudalkozeek ez dolgon es meg monda az fraterevknek · dychirven az vr istent · es ez zent zvzet · Amen iħs · ) Jt

Előfordulások száma: 1


Lehetséges fontkészletek: Arial Tahoma Times New Roman Verdana

M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2011.