Szent Margit élete (1510)
(Margit-legenda)

(előző) << >> (következő)


5/1 ban  · mÿkeppen zokas predicator

*ut moris est, claustris sororum nostro ordini incorporatarum, adeo evidenter et efficaciter1 coepit proficere, ut non solum sorores sociae vel fratres ordinis, sed etiam nobiliores matronae et dominae, principum coniuges in regno, quae eam multo affectu de diversis regni partibus pariter venientes videre poterant, in eius moribus honestis aedificabantur, seque eius orationibus cum devotione commendantes ad propria cum gaudio remeabant, diffusa enim erat gratia quaedam eius faciei et gratiosa maturitas de aspectu ita, ut vix umquam

*LV 5. c.

5/2 zerzetbely testnekevl lakozo soro
5/3 roknak clastromaban  · Zent mar
5/4 git azzon kezde oly jgen nÿluan
5/5 es erevssen haznalnÿ iozagos mÿ
5/6 elkevdetevkben  · hognem chak
5/7 az ev sorori tarsi  · auagÿ az zer
5/8 zetnec frateri  · de meeg ennek felette
5/9 nagÿ nemes evzuegÿ azzonÿok  ·
5/10 es vraknak feiedelmeknek fele
5/11 segÿ ez orzagban  · kÿk evtet nagÿ
5/12 zeretettel zeretÿk vala  · es ez or
5/13 zagnak kevlemb kevlemb reze
5/14 bevl junek vala egetevmben
5/15 ev hozza evtet latnya  · Es mÿnd
5/16 meg epevltetnek vala az ev nagÿ
5/17 tÿstes erkevlcheben  · es ayanlyak
5/18 vala ev magokat nagy ayta
5/19 tossagal az ev jmadsagaban  ·
5/20 meg ternek vala ev hazaÿok
5/21 ban  · Mert el ozlot vala nemeu
5/22 nemeu malazt  · az ev orchaÿa
5/23 ban  · es nemeunemeu malaz
5/24 tos meg ert erkevlc az ev te
5/25 kentetÿben  · vgÿ hogÿ sem ke
 

8: felette: betoldás a jobb margón, valószínűleg a másolótól 16: ev: a másoló sor fölötti, pirossal írt betoldása 21–22, 23: nemeunemeu: az e az eu-kapcsolatban a másoló sor fölötti betoldása

 

2: testnekevl lakozo: lehet téves szóelemzésből (in fosztó szerepű előtag + corpus ’test’) származó hibás fordítás; a sorores incorporatae egyházi jogi kifejezés: ’a rendbe bekebelezett nővérek’ (Mezey 1955: 66); lehet azonban bibliai allúzió is (Mészöly 1941: 22; ld. még Király 1979: 159) 5: haznalnÿ: a proficio 3 ’előrehalad’ igét fordítja így (hasonló fordításra ld. pl. 45/21) 12: zeretÿk vala: az elbeszélést gördülékenyebbé tevő tőismétléses betoldás.

1 A forrásul szolgáló példány szövege bővebb lehetett, a BolK. szöveghiánya pontosan kiegészíthető: [in virtutibus] coepit proficere. Vö. BrevL. VII: in virtutibus coepit proficere; Bors. VI: in virtutibus coepit proficere; vö. még: Rans. V: adeo et ipsa proficiebat de virtute in virtutem, ut …; J. V. II: nam sy … zu … in tugenden vnd heyligen wandel; TössiL. VII: vbt sich … an allen tugenden.

 

(következő lap)


M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2012.