MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek
Debrecen, 1804. június 12.
Debretzen. Jun. 12d. 1804.

Tekintetes Úr!

Sajnálom hogy nem tudtam a’ Tekintetes Uraknak Deretskei múlatásokat, igen örvendettem volna, ha ott a’ Tekintetes Urakkal öszvejöhettem volna, kivált hogy a’ Tek. Úrral holmiről végeznem és szóllanom kell vala. Rector Uram, a’ ki szívem szerént való barátom, híva most ki magához, argumentumúl felhozván a’ Tek. Úrnak is ottan létét: de purizáltatok, és azon dolgomat hírtelen nem szedhettem úgy rendbe, hogy kimehetnék; hanem a’ héten akármellyik napon ki érkezném menni, ha tudnám, hogy még addig múlatnak ott a’ Tek. Urak.
Addigis kűldöm illy nagy hévségben az én öreg Dorottyámat, ha impertinenskedik a’ Tek. Úrnál, méltóztassa Comicus szemmel nézni. Legalább nevessenek rajta az Urak egyet kettőt, tsak nem lesz […]*
Az aláírás ki van vágva a lapból, így a hátoldalon hiányzik egy szó, csak az ékezet látszik belőle (ezt a másolat sem tartalmazza).
ollyan únalmas, mint a’ Conscriptio. – Egyébaránt is ez a’ Munkám tsak a’ maga nemében való próba, és tsak azért adtam ki még most, hogy egynéhány Exemplárjai (mert nagyon keveset nyomtattattam belőle, és már magamnál tsak 11 van) elterjedvén, előre a’ Világnak néhány ítélettételét megkaphassam, ’s a’ Munkát a’ szerént jobbítgathassam, hogy belőle tökélletes Comica Epopoeia válhassék jövendőben.
Tisztelem T. Baranyi Jósef Urat. Méltóztassák az Urak tudtomra adni, mikor jutnak Sárándra, ott is van egy hajdani Tanúlótársamból maradt Barátom, ’s örömmel kimegyek látogatni. Addigis szokott tiszteletemmel maradok
a’ Tekintetes Úrnak
[alázatos szolgája
Csokonai.]*
A kivágott aláírást a másolat alapján em.

[Címzés:]

Tekintetes Kazincy Ferentz Úrnak, ez időben a’ Vármegye’ egyik Conscriptorának, minden tisztelettel.
Deretskén.