MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak
Érsemjén, 1804. február 24.
Semjénben 24. Febr. 1804.

Igen nagy becsű kedves Barátom,

Tíz napi kalandozása után ebben a’ szempillantásban veszem az Úr’ levelét, midőn Kocsisom indúl Debreczenben. – A’ Lilla’*
Lila em.
állapotját nagyon sajnálom. Első alkalmatossággal írok az Úrnak, hogy ki által kellene elindítani a’ dolgot. Kassán eggy

 Fülöp János

nevezetű Senátor vagyon, a’ ki Consil. Darvas és Gróf Ráday körül töltötte az apprentissage esztendeit; eggy tökélletesen derék ember, sőt ha az az Unformja nem volna, hogy csak czifraságnak okáért felette vastagon nem káromkodna, azt mondanám, hogy eggy derék sőt tökélletes ember. Ha az Ur az első postával néki eggy Isteni ihletésű*
ihlete em.
levelet ír, ’s reá bízza, hogy ő a’ Mstot vegye által, vagy kötelezze a’ német- magyar embert fogadásának teljesítésére, meg lesz a’ mit az Úr óhajt.
Kossovich Kassán lakik Gróf Andrásyné, született Battháni Kis asszony szolgálatjában. Eggy kis púpos hátú emberke. Charactere igen nemes. A’ Virág: Tőlem, barátom, messze vagyja in Orig. van meg nálam. Ha az Ist.*
A rövidítés föloldva: Isten.
elhozza az Urat, és bajom nem lesz, – (mellytől most nagyon félek, de nem egésségbeli) – sok holmit fogok mutathatni.
Tisztelje az Úr a’ mi kedves és tiszteletre méltó barátnénkat nevemben, ’s ajánljon kedvező emlékezetébe. Én vagyok változhatatlanúl

[Címzés:]

à Monsieur de Csokonay
à Debrezin.