MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek
Debrecen, 1803. február 28.-március 1.

Tekintetes Úr!

A’ Lakostól fordított Arabs Poéma fejedelmi. Hafiznak az Életét gyűjtögetem most, ki a’ tenerumban legelső Napkeleti Poéta: de nem tudom, hol kaphatnék a’ Revitzky Specimen Poëseos*
Poëseos Az eo is-ből javítva.
Persicaet? A’ mi Bibliothecánkban nem találtatik. – Nints é a’ Tekintetes Úrnak Gleimja, és*
Gleimja, <vagy> és
a’ Degen’ vagy Schneider Kiadásából való Anakreonja? Nints é új Editióú Eschenburgja,*
Eschenburgja A szó középen elválasztva, a burg nincs aláhúzva, az Olvasószövegben pótoltuk.
a’ Beyspielsammlungjával együtt? Szükségem volna még egy német Batteuxra, akár a’ Ramler’ akár a’ Schlegel’ fordításából volna, – és egy Sulzer Lexiconjára. Mind ezekből semmit sem találni nálunk. A’ mi belőlök a’ Tekintetes Úrnak megvagyon, kérem méltóztassa nékem az első lehető moddal megkűldeni; hogy az Anakreon és Hafiz Életéről s az Anakreoni és Persa Poézisről való Értekezésemet annál tökélletesebbé tehessem. Az Anacreoni Daljaim’ elejébe akarom azt tenni, mind azért hogy a’ Könyvetske vastagabbodván formásabb legyen, mind azért hogy azon Értekezés által Interesszéje nevekedjen; ’s jobban megérdemelje azt, hogy homlokán a’ Tekintetes Úr’ Nevét is viselje.
Kűldöm a’ Daykáról való Levelemet, mellyhez ragasztottam két Dalotskát. – Szokott tiszteletemmel maradok
a’ Tekintetes Úrnak
alázatos szolgája
Csokonai Mihály
mk.