MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak
?Alsóregmec, 1793. április

A sermo pedester talám legjobban tétetődik-ki piperétlen beszéddel; én – én mondom – albeszéd-nek is merném nevezni: de ezt előre látom hogy sokan nem fognák hallani akarni. Mind azáltal én azon el nem akadok. A’ Phaedrusz illiteratum plausum… és Horátzius: neque te ut miretur… fel-bátorít, ’s csak arra vigyázok hogy Bartzafalvi Szabó Dávid ne legyen belőlem, kinek A’ Tudományok magyarúl nevű munkájától nem kevésbbé fut minden, mint az Inaugurális oratiójának meteoronjaitól.
A’ TÖRÖK DAL ’s a’ MOHÁCSIRA készűlt vers itt van:

1. Búk, bánatok,
Távozzatok
Előlem messze,
Hogy szívemet
Víg kedvemet
Semmi ne epessze.
Fejemet nem töröm.
Jobb annál az öröm.

2. Kár hiában
Bolondjában
Gyötreni szívemet,
A’ siralom,
Aggodalom
Ekkép el nem temet
Idején engemet.

3. Hát vígadok,
Hellyt nem adok
Már a’ bánatnak:
Hoppot mondok,
A’ búk ’s gondok
Nálam nem lakhatnak.
Örömmel múlatok,
Mikor múlathatok.

4. Ha hallik a’
Vig muzsika
Én is majd eljárom,
A’ vígságot,
Múlatságot
Tőlem el nem zárom.
Kicsiny az én károm.

 
II.
1. Minden vígasság tőlem eltávozott
Nincsen nyugtta bús fejemnek,
Szívem reményében megcsalatkozott,
Vége minden örömemnek.
Víg napjaim elvesztetek
Nem múlatok véletek.
Az öröm és víg élet
Keserű ürömmé lett.

2. Életemet sok ezer gond terheli,
Lelkem a’ búk között eped;
Bús szívem bánatokkal lévén teli,
Már ezer ízekre reped.
Oh keserves bánatok
Világra ti hoztatok,
A’ bú nevelt engemet,
Sírba is a’ bú temet.


B. Orczy Lőr. verseit Révai régen kiadta ily nevezet alatt: Egy nagyságos elme költeményes munkái. – Az Amalthaea ki nem jött. Horváth Ádám Holmijét most nyomtatják. Gesznernek Idylliumit 1787ben adtam ki, újobban ki adom nem sokára. Klopstock Messiása és a’ Rousseau Contr. sociálja msptumban van. Így a’ Darvas Tolvajai. Vályi pápistává lévén ’s Professorságot kapván nem is fogott Korabinszkihoz. Talám Gellei Úr sem Phaedonhoz. Vanier már egyszer ki jött, újobban és javítva jön ki majd. Osszián nem kész. SzentJóbi Szabó László 1791-ben adta ki verseit. Orpheusnak 8 darabja, a’ Museumnak is annyi nyomtattatott eddig. Az Aszalay Lesszing Meséit Bécsi nyomtatóm elkészítette, de még le nem jött a’ munka. Villaume nem kész. Verseghi a’ Millot fordításától ezen papi világban visszaugrott, mert fél. Óhajtom hogy valaki folytassa, de úgy…