MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
[Éva napra]
24 XII. 1802.
Megbotsás, óh Szeretetnek
Húga! ha*
<a’ tiszt>
gántsot vetett
A’ baráti Tiszteletnek
A’ testvéri Szeretet:
Én örökké óhajtottam
Nevedet: de magamért
Már két ízben fárasztottam
Debretzenbe Bagamért.
Már*
A sor elé, fölé írva.
Mennem kell: de Évámat
Még is tsak meg tisztelem.
Megtisztelem: és Druszámat
Egy úttal meg ölelem.
Kérvén, hogy tégyen*
<?nyújjon> tégyen Az áth. szó fölé írva.
lantjára*
Jav. ebből: lantjához
Russzándai*
<?K..átlan> Russzándai Az áth. szó fölé írva.
húrokat
’S tőlünk kedvellett Húgára
Terjesszen áldásokat.
’S ha én nem tisztelkedhetem*
<És ha én rá nem érném,> ’S ha én nem tisztelkedhetem Az áth. szavak fölé írva.
Ohajtott innepedért*
<(Ő mind a’ kettőnkre ért)> Az áth. szavak fölé írva: <A’ te kedves nevedért> Az áth. szavak alá írva.: Ohajtott innepedért
Zengjen és igyon helyettem
A’ te egésségedért.
Én is majd a’ Bagaméri
Vinkót*
<Kantsót> Vinkót Az áth. szó fölé írva.
a’ számhoz veszem
’S*
Jav. ebből: És
a’ mint az Ötsém igéri
Értetek tönkre teszem.
’S Mondom*
Olvhtlan szóból jav.
Éljen*
Az É é-ből jav.
Éva asszon!
Mondom Éljen Évi is!
És hogy torkom meg ne asszon;
Mondom: Éljen Bátsi is!
Mondom; és ezt addig mondom
Míg a’ Vinkó felderít
Elvész minden búm és gondom
’S a’ kedvözönbe merít.
Hát kentek majd mit tsinálnak
A’ Bentzi nektár körűl?
Tudom, hogy Éván regnálnak,
Ha a’ pintes veszteg űl.*
űl<t>
Szaári! ha ed kisz bort vennél*
<hozzál> Az áth. szó fölé írva: <?adnál> E fölé: vennél
Szaári! – hányszor tserfelik?*
<mondjuk ezt![A felkiáltójel kérdőjelből jav.> tserfelik? Az áth. szavak fölé írva.
’S Éva*
<...> Éva Az áth. szó fölé írva.
napját*
Jav. ebből: napja’
bor-isztennél
Szaári napján tisztelik. –
Míg a’ lenne, ha nints benne
Töltsünk a’ pohárba bort
És*
Jav. ebből: ’S
míg Bagamérba*
<a’ Bakó> Bagamérba Az áth. szavak fölé írva.
menne
A’ Bakóm igyunk egy sort:
Mondván: Ádámné*
<Évának> Ádámné Az áth. szó fölé írva.
Lyánykája,
Első Anyánknak Druszája
Élj Anyáddal,
Élj Bátyával*
<Druszáddal> Bátyával Az áth. szó fölé írva.
Élj mi vélünk
A’ míg*
<Míg ?ti> A’ míg Az áth. szavak fölé írva.
élünk
És engedd meg, hogy múlassunk,
*
<?’S>
Érted még*
A sor fölött beszúrva.
egy*
<két>
sort ihassunk*
A következő két sor le van húzva:
<Még a’ kádat fel nem ?bontom:>
<’S ezt nem mondom, Éljen Éva>
Mert a’ tanyát*
<kádat> tanyát Az áth. szó fölé írva.
már elbontom
’S*
<’S>
Mondom Éljen Éva*
Kétszer aláhúzva.
’s pontom.*
Vargha Balázs kiadása négy sorral megtoldotta a verset, a kritikai kiadásból ez hiányzik (vö. CsÖM. V. 821. l.). Ez a 100b lap bal szélén olvasható, de sem a tinta színe, sem a tartalom alapján nem dönthető el egyértelműen, hogy a vers lejegyzésével egy időben keletkezett-e:
„Már én megyek
trink! ó! tr[ink]!
Úgy é Bátsi?
ez nem fing.