MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Gr. Szétsényi Fer[encz] Ő Exc[ellentiá]jához.
Nagy Lélek! Te, a’ ki fényt hintesz
A’ homály’*
homály’<n>
vak*
<mélly> vak A sor fölé beszúrva.
rejtekibe,
’S*
A sor elé beszúrva.<ÉS [jav. ebből: ’S>
Élet adó*
<tető> et adó Az áthúzott rész fölé írva.
szemekkel*
<szemmel> Az áthúzott szó fölé: <ujjul> szemekkel
intesz*
<tek>intesz
A’ Nemlétel bús*
<gö> bús Az áth. betűk fölé írva, olvashatatlan szóból jav.
vőlgyibe;

Te, Kinek sok százan*
<dítsérjük>
esmérjük
Magunk között jótétedet:*
jótéte<m>det
Hogy Kívánhat’d hogy ne*
<esmérjük>
dítsérjük
Vagy*
A sor elé beszúrva.
A’ Napot, vagy Tégedet?

Én ugyan ki parantsolásod’*
<parantsolásod nemes hagyásod> ki parantsolásod’ Az áth. szavak fölé írva.
Szent törvényemnek*
Az em sor fölötti beszúrás.
esmerem*
Az e é-ből jav.
*
<’S>
Név szerént a’ te*
A sor fölött beszúrva.
pártfogásod’
Előbeszélni*
<Itt ki Megbeszélni> Az áth. szavak fölé írva: <Kizengedezni> Előbeszélni Az áth. szavak elé írva.
nem merem.

De e’ violák*
<e’ Pindus violát> Az áth. szavak fölé írva: <némán is> e’ violák Az áth. szavak alá írva.
kilehellik,
Ki e’ törpe*
<z apró> törpe Az áth. rész fölé írva.
versek magok,*
<(:Ez apró versezetek:) Már kilehellik magok,> Az áthúzott rész fölé írva: <E’ violátskák> Ki e’ törpe versek magok,
Hogy a’ te fényedtől*
<fényedtől van a’ mai> a’ te fényedtől <súgárodtól> Az áth. rész fölé írva.
díszellik
Új*
A sor elé, fölé betoldva.
*
<Színek> Az áth. szó fölé írva: <Mind>
Életek, színek,*
<és> A sor fölött betoldva.
szagok*
<,>

*
A sorban szórendcsere történt, ezt számok jelzik. Eredetileg így hangzott: Rajtok képed lefestve látszik.
<És [jav. ebből: ’S]> Az áth. szó fölé írva: <’S>
képed*
A szó fölött 1-es szám áll, jelezvén a sorrendcserét, a kis kezdőbetűt értelemszerűen nagyra javítottuk.
Rajtok*
<?sz...> <hálakönnyekben> Rajtok <a’> Az első áth. szó fölé írva, fölötte 2-es szám áll, jelezvén a sorrendcserét, a nagy kezdőbetűt értelemszerűen kicsire javítottuk.
lefestve látszik
Hálá könnyem’ tseppjeiben*
A sor eredetileg így hangzott: <Képed <úgy> [A sor fölé beszúrva.] lefestve látszik úgy akként súgároz ki> Mindez utólag áthúzva, és fölé ez került: <Az én> Hálá könnyem’ tseppjeiben.
Mint, midőn a sok apró Nap*
<ha a’ harmat tseppekben> midőn a’ sok apró Nap Az áth. szavak fölé írva.
játszik
A’ Harmatok’ friss gyöngyiben.*
<A’ sok [fölé: <Ezer>] apró Nap játszik.> <Ragyognak a’ szép képei.> A’ Harmatok’ friss gyöngyiben. Az áth. szavak fölé írva.

Nézd! Nézd!*
A sor fölött beszúrva.
ama’ kisded Patsirta,
Hogy kél fel*
<a’ por közűl>
*
<s> A sor fölött beszúrva.
a’ göröngy alól,
Eddig szárnyát*
<Eddig Bár> Eddig szárnyát Az áth. szavak fölé írva.
nyelvét,*
<szárnyát>
nem bírta,
De*
A sor elé, fölé beszúrva.
Most*
<már danol és>
repűl, ’s vidúlva szól.

Most*
A sor elé beszúrva.
*
<most> A sor fölött beszúrva.
már*
A kezdőbetű értelemszerűen em.
maga alatt szemléli
A’ pornak*
<főldnek> pornak Az áth. szó fölé írva.
irígy férgeit
’S*
A sor elé írva.
a’*
A nagybetűt értelemszerűen kicsire em.
Napnak örömmel*
<vígan> örömmel Az áth. szó fölé írva.
beszélli
Eláradott jó*
Az ó olvhtl. betűből jav.
téteit.

Meleg fényed*
<Sugárid> Meleg fényed Az áth. szó alá írva.
közt a’ jobb égben*
<Sugáridnak tengerében> közt a’ jobb [Olvhtl. szóból jav.] égben Az áth. szó fölé írva.
A továbbiakban áthúzott, többször javított rész következik:
<Fé sugári Mely fényed tengerében [Az áth. szavak fölé írva: <Súgárid’ árjában>
<Az élesztő fényességben égbe>
Önnön magával áldozik,*
<?Felfelé emelkedik fel.> Az áth. szavak fölé írva: Önnön magával <Vígan> <Hanggá válva> áldozik,
Utána áthúzott rész következik:
<Eltűnvén a’ szem tűnik el:> Az áth. szavak fölé írva: <Hanggá válva tűnik el,>
’S eltűnvén*
A sor elé beszúrva.
*
<ÉS [jav. ebből: ’S] fekutt> Az áth. szó fölé írva: <fekutt>
a’ kék messziségben*
a<z kék messziségben Ég’ kékjében [fölé beszúrva: bölts>] ?ősében> Az áth. rész fölé írva: a’kék <örök Hír felhők’> messziségben
Érzéssé ’s hanggá változik.*
<Szétsényiről ének ha énekel> Az áth. szavak fölé írva: <Öröm [Olvhtl. szóból jav.] …> Érzéssé ’s hanggá változik. Az áth. szavak után írva.

Menj,*
<Menj,> Az áth. szó fölé írva: <Repülj,> Menj Az áth. szavak fölé írva.
kis Madár! menj,*
A sor fölé beszúrva.
hogy*
<szíhassad>
szíhassad
A’ felsőbb abrontsok’*
<mennyei tűze’k> felsőbb <lángo> abrontsok’ Az áth. szavak fölé írva.
hevét:
Tsakhogy vigyázz és*
<De ... kérlek elhallgassad> Tsakhogy vigyázz és Az áth. szavak fölé írva.
elhallgassad
*
<A’>
Gróf SZÉCSÉNYInek*
Jav. ebből: SZÉCSÉNYI’
a’*
A sor fölé beszúrva, a sor alá pedig változatként beszúrva: (nagy)
Nevét.