MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
[Gróf Fekete Jánoshoz]
Bellona dárdával,*
Jav. ebből: dárdájának
Clio hadi kűrttel,
A’ szép Cytheréa*
Az é a-ból jav.
elbontott hajfürttel,*
A következő sor áthúzva:
<Mennek hozzád, Nagy GRÓF! [Az utolsó két szó aláhúzva.]>
E’ három Istenné, megy*
<udvarlásodra:>
tiszteletedre:
Tudós Gróf! méltóztasd őket jó kedvedre.
Te Kit*
Jav. ebből: A’ kit
zőld*
<Borostyányi> zőld Az áth. szó fölé írva.
pálmái Vitéz érdemednek
*
<A’ halandó>
Nevestől a’ sírba dűlni nem engednek;
Te kire*
Jav. ebből: ki<t a’> <Frantzia>
a’*
A sor fölött beszúrva.
*
<’s>
Magyar ’s a’ Frantz*
’s a’ Frantz A sor fölött betoldva.
Helikonnak
Múzsái kétszeres Olajágot fonnak;
Te kinek*
Jav. ebből: kit
a’ Tréfák ’s az Öröm-istenek*
<az Örömök és tréfák ?festenek zengenek> a’ Tréfák ’s az [Jav. ebből: ez] Öröm-istenek Az áth. rész fölé írva.
Hajad ezüstjére rózsákat hintenek:
Megbotsáss! hogy Hozzád*
A H h-ból jav.
farsangra bészállnak
Azok, kik esmérnek, szeretnek, csudálnak.*
Ezután sorrendcsere következik, amire ψ jel utal. Az eredetileg itt következő 4 sort – Colbert kedvet talált… kezdetű sortól elmés Irójának befejezésig – Csokonai későbbre utalta egy ψ jellel.
*
E sor előtt ψ jel áll, mely a betoldást jelöli.
Az Üress agy megvét*
Előtte áthúzott sorok:
<Pedig lám Bellona Lyttleton, ’s Bolingrok Colberttel [Az első l r-ből, az r l-ből jav.]
<Az én Dorottyám.> <Az üress agyak> Az Üresség megvét Az utóbbi áth. rész fölé írva.
mindent, ha nevettet,
Komoj elmélkedést és*
Utólag beszúrva.
mélly lelket tettet:
A’ romlott szív*
szív<et>
titkos bűnét*
Az ét olvhtl. betűkből jav., utána: <harácsol>
palástolja,
’S*
A kimaradt az névelőt pótoltuk (vö. CsÖM. V. 448. 16.).
apró*
<?Még holmi> ’S apró Az áth. szavak fölé írva.
enyelgést, tréfát*
Jav. ebből: tréfás
korbátsolja,
De a’ Nagy Karakter nem tart*
<töpreng> tart Az áth. szó fölé írva.
ollyan nagyon,
*
<Érzi>
Mert a’ bűnön nemes szíve felyűl vagyon:
’S világos elméje nem koldúl nagyságot,
*
<Ollyan dolgok>
Egyre járván a’ nagy ’s az apró világot.
Cyrus fél Asiát győzte ’s igazgatta,
Lenge*
<Apró [Az A jav. ebből: ’s]>
virágjait mégis*
<?kedvel> mégis Az áth. szó fölé írva.
apolgatta;
Villars*
<ma csatá>
a’*
Jav. ebből: ki
Ditsősség útján táborozott
’S*
A sor elé, fölé beszúrva.
Apró madarkáin*
Jav. ebből: madárkáin
örömmel bábozott;*
E sor után ψ jel áll, jelezvén, hogy ide kerül a fentről lehelyezett négy sor.
Colbert kedvet talált halálos ágyában
A’ csipős Boilau’ szent*
<Lutri>
Pulpitussában;*
Az u utólag asor fölött betoldva.
Bolingbrok*
Bolingbrok<k>
’s Lyttleton*
<baráti>
[…]*
<baráti> Áthúzva, de nem került a helyére új változat.
valának
A’*
A következő szóban lehúzta Csokonai az igekötőt, de a névelőt nem javította, Az em.
*
<el>
lopott Buklinak, ’s elmés Irójának:*
E sor után a (*) a lap alján található, (*)-gal megjelölt 4 sor beszúrásának helyét jelöli.
*
A következő négy sor a lap alján található, (*) jelzi a helyét a versben.
Bátran teszem hát le nyugvó asztalodra,
Egyébre*
Az E e-ből jav.
nem vágyok, tsak pártfogásodra.
Adj, a’ mit az Udvar*
<Az [Az A olvhtl. betűből jav.] Udvar Ferrára> az Udvar Az áth. szavak fölé írva.
adott Tasszóninak;
Egy füge is betses*
<?is… elég> is betses Az áth. szavak fölé írva.
lesz Csokonaynak.*
Logikailag ez lenne a vers záradéka, de a többszörös sorrendváltoztatás után még a vers végére maradt két sor. A kritikai kiadás ezeket 29–30. sorként közölte (ld. CsÖM. V. 448. 29–30.), de a kéziraton lévő jelzések alapján egyértelműen a vers végére kerülnek.
Hát vakmerőség é*
<nékem is>
reményleni*
Jav. ebből: reméllnem
nekem,
Hogy Nálad,*
Az N n-ből jav.
Nagy Ember! kedves lesz énekem?*
Vesszőből jav.