MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Ode az Árnyék székhez.
(Blumauer után.)
Kis Szék! mellynek nevét*
A sor fölött beszúrva.
nem emlegetjük,
Ha tudjuk a’*
<?Mikor ?tartunk> Ha tudjuk a’ Az áth. szavak fölé írva.
Politziát,
Vagy mellé*
A sor fölé beszúrva.
mindenkor vígyázva*
<?melléje> vígyázva Az áth. szó fölé írva.
vetjük
A’ tisztes salvaveniát,

De a’ kit*
<mellyet> kit Az áth. szó fölé írva.
még is meg keres napjába*
<napjába ?megtekinget> Az áth. szavak fölé írva: még is <tsak> [me]g <?tekint> [Fölé: keres] napjába
Ez után lehúzott sor:
<A’ legfinnyásabb Dama is> Fölé: <Napjába ?több ... is,>
*
<Megbűvöl>
A’ legszorosb órába is
’S ájúlás nélkűl bűzölget magába
A’ legfinnyásabb Dáma is.

Mindennap a’ te oltárodra tészi
Természet’ áldozatjait
E’ nagy világnak*
<?Földünknek> E’ nagy világnak Az áth. szó fölé írva.
a’ galántabb részi,
’S temjénjét felbotsátja itt.

Olly*
Jav. ebből: Oly
bálvány vagy te, mellynek*
<a’ mit [Jav. ebből: a’kit]> mellynek Az áth. szavak fölé írva.
a’ Királyok*
A következő egy lehúzott sor:
<Hajdan farral köszöntenek,>
Térdet, fejet görbitenek,
És a’ kit*
Jav. ebből: a’ ki<nek,>
ők,*
A sor fölött beszúrva.
tsak áldást nyújts reájok,
Hajdon-farral*
Jav. ebből: Hajdan
süveglenek.*
<köszönt>enek süvegl Az áthúzott rész fölé írva.

Olly hív barát is*
A sor fölött beszúrva.
vagy, hogy a’ te széked
Előtt minden nap megjelen
A’ nagy Szemérmű Szűz Apátza, ’s néked
Magát mutatja meztelen.

Mint Isteneknek trónusán a’ mennyen
Nagy gőggel űl a’ Bőlts te rád
Büszkén tekint*
<már>
le és durrantja*
Jav. ebből: dürrantja
fennyen
A’ zúgó mendörgést alád.

Te vagy példája a’ Trónusnak sokba;
Mert annyi milliók közül
Te rajtad is*
A sor fölött beszúrva.
miként a’ Trónusokba
Egyszerre egynél több nem űl.

Te vagy, mellynél több Pompa ’s Étikette,
Mint a’ trónus körül, vagyon:
Mert mellyik Trónus az, mellynek mellette
Udvarlanának olly nagyon?

De abba méltó tégedet betsűlni
Minden Szagos Székek felett,
Hogy a’ Trónusba sokszor terhes űlni,
Te még könnyitessz a’ helyett.

Ajánlod kebled*
kebled<et>
a’ test’*
test<nek>
ösztönétől*
<terhétől> ösztönétől Az áthúzott szó fölé írva.
Nyomott embernek szívesen
’S az emberség’*
<ott>
legsullyosb*
A leg előbb lehúzva, majd megerősítve. A szó vége olvhtl. betűkből jav.
terhétől*
A középső betűk olvhtlan betűkből jav.
Magad feloldod édesen.

Nagy Lélek, kis Lélek bútsúdat*
Jav. ebből: bútsúdra
járja*
<mégyen> járja Az áth. szó fölé írva.
Ha lép*
lép<fojás>
szorúlás bántja őt;
Te általad le higgad*
<?tisztul> higgad Az áth. szó fölé írva.
lelke’ sárja
Melly rá vastag ködburkot szőtt.

Melly sok tsudádat*
Az at utólag betoldva.
szemléljük*
<?tesz...te is> szemléljük Az áth. szó fölé írva.
napjába!
Im Hozzád sok szegény beteg,
Mint a’ nyavalygó Moslemin Mekkába,
*
<Siet>
Tolúl, hogy őtet gyógyítsd meg.

Áldásnak széke vagy te, ’s áldozatját*
áldozátját em., utána egy lehúzott sor következik:
<Nem ?kérded ?mí Kór ?hasztalan [E fölé: <?hijába>] hogy teszi,>
Hijába nem tálalja ki
A’ patiens, mert régi állapotját*
A szó vége jav.
Egy lehúzott sor következik: <?Ezer ?Hálák ?közt hozza érte[Az é jav.] ki.>
Te tőled érte meg nyeri.