MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
[Horváth Ádám neve napjára]
Hát még Apollonak nevez engem Apollonak fija
Ugy van de tán tsak trópus*
Jav. ebből: ?tréfa
ez és*
<verses>
kőltő licentia
Mert tsak abba eggyezűnkmeg én és a’ Mú’sák Attya*
Az A a-ból jav.
Hogy mind a’ kettűnk letzkéit kevés lélek halgatja
Barátom ez a’ mi hegyünk tsak annyiba Helikon
Hogy puszta ’s botorkázni kel ralyta mint a’ másikon
Tsak annyiba nevezhetni ez Ujj*
Az U u-ból jav.
Várost*
A V v-ből jav.
Delfisnek
Hogy bóditó párája van a’ szomszéd Mefitisnek
De a’ mellynek erejétől jővendőket tsak a’ mond
Ki már a’ pintze krénéből jól ivott, vagy félbolond
Hogy vigyem Delfist hozzátok nagy érdemű Barátom
Holott a’ hol téged látlak magát Delfist ott látom
Tsak magamat viszem le hát és arányos Szívemet
’S Uram elnem botsátlak míg megnem áldasz engemet
Jussod van rá és jussa van magának is Ammonnak
Kihez engem Tanitványi kötelességim*
kötelességem Értelemszerűen em.
vonnak
Sött *
<meg>
kivánhatják ezt tőlem minda’ két hitvesetek
Kik erántam a’ jó szívet kőltsön vették tőletek
Én ugyan még ma jó reggel tettem volna egy Ávét
De tisem ajánlottátok, én sem iszom a’ kávét
Az a’ Kasztál*
A K k-ból jav.
vigabb elmét tsinál a’ Poétába
Mellyet hegyünkön rúgotki a’ pegáz első lába
Délbe elytsükmeg örömét kedves Neved*
Az N n-ből jav.
Napjának
Dél utánra meg tegyük meg óldalbordád Évának
*
<Te>
Ádám! e’ szomorú nevett te viggá tetted szánkba*
A z olvhtl. betűből jav., a g k-ból jav., szángba em.
Vissza hozván az eleset Poésist a’ hazánkba*
A z g-ből jav., hazángba em.
Tevagy első ember köztünk és Ádámja magának
A’ kies magyar Hélikon szűk Paraditsomának*
A P p-ből jav.
Ély sokáig élly olly hoszszan a’ mig híred fog élni
Jaj de ugy halhat[at]lannak*
halhatlannak em.
kén az embert ítélni
Bizom*
A z olvhtl. betűből jav.
hát ezt az egekre ugy is már el terjedett
Érdemeid századokká tsinálták életedet
Ha majd*
A j ly-ből jav.
Ilyéssel a’ virtus Diadalmi szekerén
Nyargalni fogsz*
foksz A k eredetileg g-nek indult, de jav., em.
az égfelé a’ levegő tengerén
Bizd rá Élezeusodra*
<Parnaszszusod>
a’ Proféták vidékét
Hagyd itt nála palástodat ’s lelked kettős mértékét