MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Mihály-napi Álom.
Nagybajomban. Szeptember 30dik Napján –. 1798dik esztendőben.
Beszéllje el minden ember az éjjel mint*
Jav. ebből: mit, utána: <?álmodott>
nyugodott?
Szent Mihály-nap éjtzakáján mint aludt? ’s mit álmodott?
Én elmondom mit álmodtam: emlékezem rá nagyon. –
Mert [az]*
A kritikai kiadás a szótagszám miatt (anélkül, hogy ezt külön jelölte volna) kiegészítette a szöveget. Ennek megfelelően em. (ld. CsÖM. IV. 103. 4.)??????.
álom nem mindég esős időtől vagyon. –
Én elmondom mit álmodtam. – – Az éjjel hajnal felé
Édes ölébe az álom gyengén merített belé.
’S imé maga Dubranovszky előmbe jött álmomba,
Az, a’ ki esőt-mit meg mond a’ Kalendariomba.
Fekete palástján*
Jav. ebből: palástyán
irva voltak az égi jelek,
A’ Napnak Holdnak járását ki jegyezgette velek.*
#-jel utal a következő két sor beszúrására, ami három sorpárral később található bekeretezve a szövegben.
Innepi veres sinorral van*
A sor fölött beszúrva.
ki hányva*
Jav. ebből: hányt, utána: <barna>
ruhája*
Jav. ebből: ruháján
*
<Fel>
Böjtöt jedző Kereszteket sürűn raktak reája.
Hó, zúzmaráz, dér, fergeteg, a’ hajáról tsorgottak,
Héség,*
A H h-ból jav.
dörgés, ragya, villám, két ortzáján látszottak.
*
Innen más árnyalatú tintával folytatódik a vers.
Egyik kezébe üveg-tső,*
<néző>tső üveg- Az áth. rész fölé írva.
mellyel Astronomizáltt
A’ másikba mint*
A kéziraton itt üres rész következik (valószínűleg egy folt volt a papíron), utána folytatódik a sor.
a’ karom, olly nagy vásár liszta állt.
Utánna Streibig, Landerer,*
A kéziraton itt üres rész következik, utána folytatódik a sor.
más Typ[og]raphusokkal,*
Typraphusokkal Értelemszerűen em.
*
<’S>
Kis István is*
Vesszőből jav.
Tyúkodival*
A val utólag betoldva, utána: <Tobis[Az s vesszőből jav.>
’s utól*
<főként> utól Az áth. szó fölé írva.
Tóbi azokkal.*
E sor után következett a #-jellel jelölt, bekeretezett betoldás.
’S midőn épen el*
A sor fölött beszúrva.
bámulván*
Jav. ebből: bámulással
azt akarám kérdeni.
Mit akar?*
Pontosvesszőből jav.
mi jóhírrel jött; igy kezde beszélleni:
Hát Astronomusnak azért tett a’ Király engemet?
Hogy holmi okos emberek fel se vegyék Könyvemet?
Hát szabad é már Szent Mihályt 30dikra tenni,
Holott*
<huszo>
29dik Napon kell annak lenni?
Ha a’*
<Nap>
név nap*
nap<ot is>
is már máskor fog esni: mit mondanak
A’ kik engem külömben is főhazugnak tartanak?
Ezt legalább még ekkorig a’ Világ megfogadta:
’S ki*
kit Értelemszerűen em.
méri most*
most<an mar Törvényembe> abba, Az áth. rész fölé írva.
abba, magát*
<abba>
avatni az ebatta?
Ki mérészli meg sérteni most Királyi tisztemet:
Hiszen a’ Császár sem szokott corrigálni engemet?
Én*
Az É D-ből jav.
tartok ám*
A sor fölött beszúrva.
hogy a’ kik így elhányják a’ Szenteket
A’ Canonizálásra is rávetik a’ fejeket.*
Ez után egy lehúzott sor: <Látom az ?Illumi Világosodás>
Bé tsúsz a’ Világosodás már a’ Kalendárjomba.
Beh megtetszik hogy nints Pápa*
Papa Értelemszerűen em.
már a’ Vaticanomba.
*
<Az Istenért>
Oh jé! ha Mihály Árkangyal megtalálja hallani,
Hogy a’ nevét odább tették; ugyan mit fog mondani?
Mit fog maga a’ Király is, ha a’ fülébe*
<mégyen?>
viszik:
Hogy egynéhány*
<némelly egy sok> egynéhány Az áth. rész fölé írva.
okoskodó egy nappal odább iszik?
Hiszen az ördög se kap úgy*
<veszi meg> kap úgy Az áth. szavak fölé írva.
a’ Kalendáriomon,*
Jav. ebből: ?Kalendárjomot
Ha a’ név napot*
Jav. ebből: napról
se tartják véle többé egy nyomon.
Éhel vész el Streibig Uram minden Typographussal,
’S Tóbi sem fog többé birni Somogyba annyi jussal.
Már kétszer elnéztem ugyan ezidén*
Az első betű jav.
NagyBajomban,
Hogy tettek Corrigatiót*
Az rr olvhtl. betűből jav.
a’ Kalendariomban.
Hogy Eszter meg Mihály’ napja Szombaton talált lenni,
Uraságtok Vasárnapra méltoztattá[k]*
méltoztattá Értelemszerűen em.
át-tenni.
Most meg mondom hogy ez nekem praejudiciumra van,
Most elnéztem; de harmadszor el nem nézem ám ugyan.
Jol tudom, hogy Vasárnapra azért tetszett át-vinni,
Mert Vasárnap Commodabbúl lehet enni*
Az e i-ből jav.
és inni.
És tsak azért engedem el magam is hibájokat,
Hogy örömmel és kedvekre*
Sorrendcsere történt az örömmel és a kedvekre szavak között, amit a fölöttük álló számok jeleznek.
tölthessék*
tölthessek Értelemszerűen em.
név napjokat.
Kívánom is hogy vídámon egyenek és igyanak,
Barátságos indúlattal ’s víg szívvel mulassanak.
Számos esztendőt*
Jav. ebből: esztendőket
nyerjenek az Isten áldásitól*
<telyes boldogságba töltsenek> nyerjenek az Isten áldásitól Az áth. rész alá írva.
Hogy még sok Kalendarjomot vehessenek Tóbitól.
Mind Mihály, mind a’ Nem-Mihály*
<egy ?szóva>
a’ kik itt örvendenek
*
<Éljenek sok szerentsés> Az áth. rész fölé írva: <?Kivánunk>
Töltsenek sok szép szerentsés esztendőket. – Éljenek!