MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
[A’ Duna’ Nimfája]
Amott, egy*
<Diána’ erdejébe> egy <Nyárfa>[Olvhtl. szóból jav.] Az áth. szó fölé írva.
nyárfa’ hívesébe
A’ fűzfa közt
Találni a’*
<egy vén Tölgy hívesébe> a’ Az áth. szó fölé írva.
patak’ mentébe
Egy tiszta Közt.

Itt a’ vad faunok’ irtoványi
Megtetszenek,*
Jav. ebből: Kitetszenek
A’ vén Dunának szép*
<Hol a’ És ?barmok a’ vadak> A’ vén Dunának szép Az áth. szó fölé írva.
leányi
Itt ferdenek.

Gyakorta a’ habok tapsolnak
Játékokon,
Máskor tsak a’ pintyek danolnak
A’ bokrokon.

Itt ferde Lilla is magába:
’S az Istenek
Az égből e’ barlangotskába
Le néztenek.

––––––––
A’ szép halandó a’ vizekből
A’ partra szállt.
Bámúlja Zősz a’ fellegekből
És felkiált:

„Haj!*
<Óh> Haj! Az áth. szó fölé írva.
Istenek! melly szép halandó
„Jön ott elő
„Mint a’ midőn a’*
<?egy meg[Beszúrva.] ?mosdik> a’ midőn a’ Az áth. szavak fölé írva.
támadandó
„Nap mosdva jő.

„Hoszín vállán miként lebegnek
„Hajfürtjei,
*
<Hogy>
„Görögvén*
Olvhtlan szóból jav.
rólok*
Olvhtlan szóból jav.
a’ vízeknek
„Sik*
<Gyöngy tseppjei friss> Sík Az áth. szó fölé írva.
gyöngyei.

„Tsak egy hibát remek tagjába*
<?Kész kartsú karja, tzombja, lába> Az áth. szó fölé írva: Tsak egy[Beszúrva.] hibát <akármellyik> [E fölé: remek] tagjába
*
<Nem szépek é?>
„Lelhetni é?
„Nem szebb é sima*
<kartsú> sima Az áth. szó fölé írva.
karja, lába,
„Mint Vénusé?

*
<Be>
„Kár, hogy nem nézhetünk szemére...*
<képét nem mutatja, ...> nem nézhetünk szemére... Az áth. szó fölé írva.
„De erre jő.
„Melly szép! Most, most, Egek! Citére!
„Szebb nálad ő!”

Mindnyája nála*
A sor fölött beszúrva.
szebbnek mondja*
mond<oga>tja
Az én Tüzem’*
<Szűz Kedvesem:> Az én Tüzem’ Az áth. szó fölé írva.
Tsak Vulkán a’*
<Kovátso>
Vénus’ bolondja
És Mómi nem. –