MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
4) [Az én tzímerem]
Kérded leg kedvesb emberem
Az a’ titok miből áll
Hogy az én kedves tzímerem
Egy elhervadt Rózsaszál:
Én egy szép rózsát szerettem
Mellybe Fő*
Mellybe Fő A sor elé beszúrva.
Reményt*
Jav. ebből: Reményem
*
<abba>
vetettem
Ő*
<De> Ő Az áth. szó fölé írva.
korán el hervadott*
Olvhtlan szóból jav.
’S Nékem illy tzímert adott.

Kérded*
<leg>
kedves*
Jav. ebből: kedvesb
emberem
*
<Az>
E’*
Jav. ebből: a’
titok mi részbe*
mi<ből> részbe Az áthúzott rész fölé írva.
áll,*
A vessző utólag pótolva.
Hogy leg*
<az én> leg Az áth. szavak fölé írva.
kedvesb*
Jav. ebből: kedves
tzímerem
Egy elhervadt Rózsaszál:
Én egy*
<szép>
rózsát kedvelék*
<szerettem> kedvelék Az áth. szó fölé írva.
Benne nagy kedvet lelék*
<Mellybe Fő Reményt vetettem> Benne nagy kedvet lelék Az áth. szavak fölé írva.
Jaj de Ő*
<Ő korán> Jaj de Az áth. szavak elé írva.
el hervadott
’S Nékem illy tzímert adott.