MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
[Alku]
Valld*
Walld em.
meg kérlek, Kedves Lélek!
Még szeretsz é?
Engem másért, míg csak élek,
Meg nem vetsz é?
Én szeretlek tégedet,
Tisztelem hív szívedet:
Meg vethetsz é?

Hidd el kérlek, Kedves Lélek!*
A felkiáltójel vesszőből jav.
Hogy*
Jav. ebből: ?Így
szeretlek;
Téged másért, míg csak élek,
Meg nem vetlek.*
Alatta áthúzott félsor következik:
<Már meg mondtam>
Százszor már nem mondtam é:
Még is kételkedhetsz é?*
Felkiáltójelből jav.
Be’ nevetlek.

Sokszor ám a’ Lyányka Szíve
Állhatatlan,
ÉS*
Jav. ebből: ’S, a nagybetű ért. sz. em.
ahoz*
a<h>hoz
*
<a’>
ki legjobb híve
Irgalmatlan.
Én is attól tartok ám;
Mert ez a’*
Jav. ebből: e’
kis Éthikám
Tsalhatatlan.

Én is hát Szíved’ formáját
Úgy tekintsem,
Hogy több Ifjaknak*
Az I i-ből jav.
hibáját
Rád is hintsem?
Nem, nem!*
Utána áthúzott részek következnek:
<Másra nézni kár:>
<Mink szeressünk, úgy e’ bár?> Más*
Az M m-ből jav.
bár mit*
<Édes Kintsem>
tegyen;
A’ mi Szívünk hív legyen!*
Pontosvesszőből jav.
Úgy e Kintsem?