MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
[Tanítványaitól búcsúzik]
Nemes szívű Nevendékek! kiket fórrónn szeretek,*
A szó vége jav.
Miólta megesmertetett a’ Poësis Veletek.
Óh legkedvesebb Barátim! beh édesenn képzelem
Mi örömmel sétáltatok*
<lépkedtetek [Jav. ebből: lépegettetek]> sétáltatok Az áth. szó fölé írva.
tavaly*
Jav. ebből: ?tavaj
a’ Tempén velem
Melly jól esett ha játszódva lépvén utánnam nyomba
*
<Tiszteletűl>
Kis*
Jav. ebből: kis
koszorúkat raktatok tiszteletűl markomba.
Ah olvastam ortzátokonn*
<szemetekbe> ortzátokonn Az áth. szó fölé írva.
azt a’ hév*
Jav. ebből: hív
indúlatot,
Mellyet az igaz szeretet azokba lobbantatott.
Viszont való szívességem’, a’ mint megérdemlétek,
E’ valódi szívességgel halmazva megnyerétek.
Mellynek tüze*
<lángja> tüze Az áth. szó fölé írva.
most is lángol meg nem aludtt azólta,
Sőt tüzét a’ szenvedések edző tüze pótolta.
Égni fog míg el nem alszik*
<életemnek>
fáklyája életemnek
Nevetek ragyogni köztte*
Olvashatatlan szóból jav.
fog közepén szívemnek.
*
<Rólam[Jav. ebből: Alólam>
Rólatok jól*
Jav. ebből: meg
emlékezem már mikor meg váltamis*
Jav. ebből: háltamis
Ah, ah,*
A sor fölé beszúrva.
emlékezzetek jól, Kedvesim! én rólam is.
Bennem hív barátotoktól*
Az utolsó szótag jav.
váltok most meg; de hiszem*
<szemléljétek valóba> <nézzétek mától fogva,> Az áth. szavak fölé írva: váltok most meg; de hiszem
*
<Véletek>
Szerelmem véletek marad, szívemet el nem viszem.
*
<Akkor>
Örömem*
Jav. ebből: örömem
lessz örömötök,*
Szórendcsere történt, eredetileg ez a rész így hangzott: örömötök örömem lessz, a cserét a szavak fölötti számozás jelzi.
szerentsém szerentsétek
Díszt ád nékem ’s*
Jav. ebből: és
tiszteletet mindenkor a’ tiétek.
Ezért Nemes Lélek legyen bennetek, melly sem sorba*
<fennyen> sorba; Az áth. szó fölé írva, utána egy lehúzott sor:
<Ne lézzegjen, sem motsáros>
A’ büszkékkel ne repdessen, sem ne másszon a’ porba.
Ember társát ki szereti és híve*
<’s diszesiti> és híve Az áth. szó fölé írva.
Hazájának,*
Jav. ebből: Hazáját,
Még e’ mellett a’ Tudományt tartja főfő javának:
A’ tsendes megelégedés ’s*
Jav. ebből: és
boldogság azt vezeti,
Ha*
Jav. ebből: ?Ma
késő maradéktólis érdemét tisztelteti,
Mert az áldott Emberiség a’ Tudomány ’s a’ Haza
Még*
A sor elé beszúrva, a szó helyén egy + jel állt.
Minden hív*
A sor fölé beszúrva.
tisztelőjét*
<eddig> , Az áth. szó előtt, a sor fölött beszúrva: <+>, A két lehúzott + jel sorrencserét jelölt volna, eszerint a sor kezdete Eddig minden tisztelőjét lett volna.
bőven meg*
[me]g A sor fölött beszúrva.
jutalmaza.
E’*
Jav. ebből: E<z eggy>, az <eggy> a sor alá beszúrva.
kis intést*
<két szót> <írjátok fel> kis intést Az áth. szavak fölé írva.
sziveteknek táblájára írjátok
Hogy jövendő futástokba*
<Hogy légyen e’ rövid intés mindég> Az áth. szavak fölé írva: <’s Emlékeztessen Emlékeztessen a’ távol>
Hogy jövendő futástokba <legy> Az áth. szavak alá írva.
legyen Cynosurátok.
Mellynek mikor rátok nézve lesznek majd*
májd Értelemszerűen em., az á olvhtlan betűből jav.
bőv hasznai
Éledjen fel a’ titeket szerető Csokonai.
Én el megyek a’ jóltévő Ég vígyázzon reátok
Ah szeretett Kedves Lelkek Isten, Isten hozzátok!