MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
[Epitaphium Marci…]
…tába készül…] […]ék,
mellyeket itten létében ütött öszve egy, a ki ezt …szta szívvel aj[…]nlya a Tekintetes Urnak magával együtt.

Jollehet:
Non omnes arbusta*
<sunt>
iuvant, humilesque myricæ. Virg. Eccl. 4. v. 2. –

1.
Epitaphium Marci (az az hogy nem tudom biz’ én kinek hivták –) cuiusdam Græci hominis, qui ob Musicam a Valachis interfectus est, quod fistulam, quam habebat egregiam, illis sponte dare nollet.

* * *
Musica cognatum cum Musa iungit amorem,
À Musaque suum Musica nomen habet.
Musica me Marcum Nasonem Musa*
Az M m-ből jav.
peremit,
Utraque Cultori perniciosa suo.
Tu vero*
A szó a szövegben sérült, viszont az előző oldalon, őrszóként, teljes terjedelmében olvasható.
[...]onitus iam disce, […]r!
Ut fuge*
<quæ>
cum Musis quæ quid habere puta; –
Eloquium Marcum Ciceronem et lingva diserta,
Fistula me Marcum blanda peremit. Abi!
d. 26a Dec. 792.