MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Aetas senilis.
*
Az első sor előtt + jel áll.
A’ kiknek fejeken ki űtőtte kényes
Zászloját a’ vénség melly kopasz és fényes
Midőn minden haja melly Ifju korában
Edgy volt a’ szépitö eszközők sorában
Le kopnak tsak villog kopasz fényes feje
Nem sokára ki vész még az agyveleje
Mikoron meg sárgul fonnyadt ábrázatja
Minden rántzaiban a’ halált mutatja
A’ gőzőlgő sutnál melynél már nem birja
Tovább magát ’s régi idejit tsak sirja
Gyalázza a’ mi ujj ’s edgy kitsit manéros
Az neki nem tettzik nem szép ha frizéros
Derék az ha vagy tiz font hájat fel kenhet
Serénnyére; ’s kénnyén a’ mezőn pihenhet
A’ Régi dolgokrol beszéll az Ifjaknak
’s Azt ditséri tartván leg derekabbaknak*
derekabbsaknak ért. sz. em.
Ha régi már annak mind jonak kell lenni
’s A’ leg bőltsebbeknek kell számába venni
De bár az őregek meg ért idejeket
Idejekkel értnek mondják az eszeket
Bizony azért mindég az öreg a’ háznál
Nem jo okossága mellett gyakran fáznál.