MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Propositio A Poëta leg kissebbért is meg haragszik
Mikor Méhetskék zsibongással
Királlynejok*
Királlynéjok
lassú zúgassal*
zugással
Mézeiket virágokból
Hordják sietve gyors szárnyakkal
Mézzel terhelt nehéz labakkal*
lábakkal
Részt vévén a’ vigságokból

Ha valaki meg háborittya
És mérgét haragra indíttya
’s Mindjárt kiván bosszú állást
Addig eggyik is meg nem szünik
És eszébül ki nem is tunik,*
tünik
Mig nem adja a’ tromfolást.

Illyen az ékes Pindust járó
Ezt bizonyittya maga Maro
Hogy a’ ki ellene járul
Rolla ha bánat rá hárúl
Aztat el nem szenvedheti
’S bánat szivét nem sebheti.